Painelaitteet ja hitsaus

Suunnittelijan rooli kantavien metallirakenteiden CE-merkinnässä

Tavoite:

Kantavien teräsrakenteiden CE-merkintä tuli pakolliseksi 1.7.2014. Valmistajien sertifiointi on edennyt hyvin. Suomessa on jo noin 500 standardin EN 1090-1 vaatimuksilla sertifioitua konepajaa.

Suuri osa standardin EN 1090-1 sovellusalaan kuuluvista teräskokoonpanoista val mistetaan tiettyyn rakennuskohteeseen. Tällöin projektikohtaiset suunnittelun kautta tulevat vaatimukset muodostavat tärkeän osan valmistuksen vaatimuksista. Tekniset vaatimukset sisältävä standardi EN 1090-2 on vain työkalu. Suunnittelijan on asetettava projektikohtaiset vaatimukset.  

 Koulutustapahtuman tavoitteena on perehdyttää osallistujat suunnitteluun liittyviin tehtäviin EN 1090 standardien mukaisessa teräsrakenteiden toteutuksessa.   

Sisältö ja ohjelma

 

Sisältö:

EN 1090-2 standardi kuvaa hyvin ns. hyvän konepajakäytännön vaatimukset. Turvallisen ja taloudellisen lopputuloksen ehdoton edellytys on kuitenkin, että suunniteluun liittyvät tehtävät hoidetaan asianmukaisesti.   

Koulutuksessa käydään läpi suunnitteluun liittyvät tehtävät tiettyyn kohteeseen suunniteltujen rakenteellisten teräskokoonpanojen CE-merkinnässä. Koulutuksessa käsitellään toteutusluokkiin, esikäsittelyasteisiin ja toleranssiluokkiin liittyvät perusvalinnat sekä täydentäviin lisävaatimuksiin ja vaihtoehtoisiin vaatimuksiin liittyvät asiat.

Ohjelma

08.30            

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

 09.00            

EN 1090  standardit ja niiden erityispiirteet

 • EN 1090-1: CE-merkintä
 • EN 1090-2 :Teräskokoonpanojen tekniset vaatimukset
 • EN 1090-3 :Alumiinikokoonpanojen tekniset vaatimukset
 • EN 1090-1:n sovellusalue

09.30            

Standardin EN 1090-1 mukainen CE-merkintä

 • Keskeiset käsitteet
 • Sertifioinnin kattavuus 

10.00            

Tauko

10.15            

Standardi EN 1090-2

 • Yleisperiaatteet 
 • Toteutusluokat 
 • Toteutuseritelmä 
 • Teräsrakenteiden toteuttamisen tekniset vaatimukset 

11.15            

Toteutuseritelmä suunnittelijan työkaluna

 • Toteutusluokan valinta
 • Projektikohtaiset lisätiedot
 • Vaihtoehtoiset vaatimukset

 12.00            

Etukäteen toimitettujen kysymysten kommentointi ja loppukeskustelu

12.30            

Tilaisuus päättyy lounaaseen.

 

 

Yhteystiedot

 • training.finland@inspecta.com

  Anne Kankaanpää

  p. 040 846 8529