Koneturvallisuus, nostolaitteet ja nosturit

Sopimus- ja vastuuasiat konekaupassa

Koulutuksessa käsitellään kone- ja laitekauppaan liittyviä sopimusasioita sekä eri osapuolten vastuita ja velvollisuuksia konekauppaa tehtäessä. 

Koulutuksen alussa luodaan katsaus koneiden suunnittelua ja valmistusta koskevaan EU:n konedirektiiviin 2006/42/EY ja sen sisältämiin velvoitteisiin koneiden valmistajille. Päivän avausosuudessa käydään läpi mm. koneiden ja osittain valmiiden koneiden lailliseen markkinoille saattamiseen liittyvät konedirektiivin 2006/42/EY esittämät menettelyt (esim. CE-merkintä, dokumentaatiovaatimukset ym.). 

Valtaosa koulutuksen sisällöstä keskittyy erilaisiin kone- ja laitekauppaan liittyviin sopimusehtoihin.  Koulutuksessa tarkastellaan konekauppaan liittyviä tärkeimpiä riskejä (esim. viivästykset toimituksissa, virhetilanteet, korvausvaatimukset, jälkitoimitukset jne.) ja näiden välttämistä ja rajoittamista sopimusehdoilla. Lisäksi tarkastellaan, miten velvoitteet ja vastuut määräytyvät, jos asioita jää sopimatta. 

Koulutuksen tavoitteena on auttaa kaupan eri osapuolia sopimuskäytäntöjen noudattamisessa ja hankalien riitojen ja ongelmatilanteiden välttämisessä.

Sisältö ja ohjelma

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

9:00 Koulutuksen avaus 

9:15 Konekauppaan liittyvät turvallisuusvaatimukset EU:ssa: konedirektiivi 2006/42/EY

 • Koneen valmistajan velvollisuudet konedirektiivissä 2006/42/EY
 • Osittain valmiin koneen valmistajan velvollisuudet
 • Koneen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt
 • Koneen ja osittain valmiin koneen markkinoille saattaminen

Katri Tytykoski, johtaja asiantuntija, Inspecta Tarkastus  

10:15 Tauko 

10:30 Sopimuksen syntyminen ja sopimusneuvottelut kone- ja laitekaupassa

 • Milloin ja miten sopimus syntyy
 • Sopimuksen neuvotteluprosessi
 • Kansainvälisten kone- ja laitetoimitussopimusten erityiskysymykset

Petri Nevalainen, asianajaja, KTM Asianajotoimisto Applex Oy 

11:30 Lounas 

12:15 Sovellettava lainsäädäntö ja vastuutilanteet

 • CISG – kansainvälinen kauppalaki
 • Virhe- ja viivästysvastuut
 • Vastuunrajoitukset

Petri Nevalainen 

13:15 Tauko 

13:30 Yleisten sopimusehtojen käyttö

 • Orgalime ehdot
 • NLM ehdot
 • Huoltosopimusehdot NU 06 ja NR 06
 • Orgalime General Conditions for Maintenance – M2000
 • General Conditions form the Repair of Machinery and Equipment R02
 • Teknisen Kaupan yleiset myyntiehdot
 • Teknisen Kaupan palveluiden yleiset toimitusehdot

Petri Nevalainen 

14:15 Kahvitauko                                                                        

14:30 Erimielisyyksien ratkaisu ja case-esimerkkejä

 • Käytännön case-esimerkkejä
 • Riitojenratkaisumekanismit - milloin sopia ja milloin riidellä?
 • Tehokas riitojen ratkaisu: käräjäoikeus vai välimiesmenettely?
 • Tuomioiden täytäntöönpano kansainvälisissä riidoissa

Petri Nevalainen 

15:30 Kysymyksiä ja keskustelua 

16:00 Koulutus päättyy

Yhteystiedot

 • training.finland@inspecta.com
  p. 010 521 600