Painelaitteet ja hitsaus

Seisokin tarkastusten onnistunut läpivienti – Painelaitetarkastusten valmistelu ja koordinointi

Miksi osallistua?

Seisokeissa työskentelee samanaikaisesti useita eri toimijoita, jolloin eri työvaiheiden yhteensovittaminen on ratkaisevassa asemassa turvallisen toteutuksen onnistumiselle. Koulutuksessa opitaan, kuinka eri sidosryhmien intressit vaikuttavat toisiinsa ja millaisia haasteita tyypillisimmillään seisokeissa kohdataan – ja kuinka ne ratkaistaan onnistuneesti ja turvallisesti.

Mitä hyödyt?

Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää, miten oikein tehty työnsuunnittelu ja resursointi antavat edellytykset seisokin tehokkaalle ja aikataulujen mukaiselle toteutukselle. Laadukkaasti tehdyt tarkastukset varmentavat seisokin jälkeisen käyttöjakson turvallisuuden sekä häiriöttömyyden.

Kuka puhuu?

Jukka Verho, kaupallinen johtaja, Inspecta  

Aurora Martikainen, toimialapäällikkö, Inspecta Tarkastus

Jyri Lavikka, tekninen asiantuntija, Inspecta Tarkastus

Olli Pirinen, Kilpilahti Site Leader. Inspecta Tarkastus

Kari Latvala, eritysasiantuntija, Inspecta

Teppo Luoto, kehityspäällikkö (toiminnan ohjaus) Neste Oyj

Antti Nissinen, päällikkö (toiminnan kehittäminen) Neste Oy

 

Sisältö ja ohjelma

 

8:30 – 9:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00 – 9:30 Päivän avaus ja alustus: Näkemys tarkastustoiminnan kehittymisestä 

Jukka Verho, kaupallinen johtaja, Inspecta

9:30 – 11:00 Seisokin valmistelu

- Suunnittelu ja organisointi

- Töiden aikataulutus ja yhteensovittaminen sekä töiden etenemisen seuranta

Antti Nissinen, päällikkö (toiminnan kehittäminen), Neste Oy

- Huolto-/suurseisokkien urakoitsijoiden valintaprosessi ja niihin liittyvät haasteet

-Seisokkien onnistumisen ja töiden laadunvarmistamisen perusteet

Teppo Luoto, kehityspäällikkö (toiminnan ohjaus), Neste Oyj

11:00 – 11:50 Lounas 

11:50 – 12:50 Tarkastuslaitoksen kokemus ja näkemys seisokin läpiviennistä

- Tarkastaminen – määräaikaistyöt käytännössä

- Tarkastetaanko vain rekisteröidyt painelaitteet?

- Laadukas tarkastushavaintojen dokumentointi

- Eri töiden yhteensovittaminen tarkastusten sujuvuuden kannalta

- Tilaajayrityksen hyöty tarkastuksista

Jyri Lavikka, tekninen asiantuntija, Inspecta Tarkastus

13:00 – 13:30 Riskiperusteinen tarkastus RBI

Aurora Martikainen, toimialapäällikkö, Inspecta Tarkastus

13:30 – 14:00 Kahvi

14:00 – 15:00 Investoinnit, korjaus ja muutostyöt – käytännön haasteet

- Yleisesti tunnistetut haasteet

- Tarkastuslaitoksen rooli – lakisääteiset ja asiakkaan lisävaatimukset laadulle

- Oikea työjärjestys – milloin tarkastuslaitos paikalle, NoBon valinta

- Yllätyksiin varautuminen aikataulujen pitämiseksi

- Jälkihoito – vai onko tarvetta, jos seisokin työt suunniteltu hyvin?

Olli Pirinen, Kilpilahti Site Leader. Inspecta Tarkastus

15:00 – 16:00 Kehittyneet NDT menetelmät ja NDT tarkastusten laadunvarmistus

- Kokemuksia kehittyneistä NDT menetelmistä

- Yrityksen hyöty tarkastuksista, saatujen NDT- tulosten jatkohyödyntäminen tulevissa hankinnoissa ja seisokeissa

Kari Latvala, eritysasiantuntija, Inspecta

Yhteystiedot

  • training.finland@inspecta.com
    p. 010 521 600