Paloturvallisuus ja sammutusjärjestelmät

Sammutuslaitteistosuunnittelijoiden koulutus (3 + 1 + 1 pvä)

Sisältö ja ohjelma

Miksi osallistua?

Koulutuksessa käydään läpi laitteistoja koskevat määräykset ja säädökset, laitteistojen rakenteet ja toimintaperiaatteet, tarkastusvaatimukset ja -käytännöt sekä henkilön velvollisuudet ja vastuut. Koulutus sisältää lisäksi käytännön harjoittelua ja erilaisia harjoitustehtäviä. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus osallistua sammutuslaitteistohenkilöiden tutkintoon ja hakea finanssialankeskusliiton suunnittelijarekisteriin.

Miten hyödyt?     

Koulutus tarjoaa hyödyllistä tietoa sammutuslaitteistojen parissa työskenteleville suunnittelijoille. Koulutus etenee yleisemmistä aihealueista syventäviin. Koulutuksen yhteydessä suunnittelijat suunnittelevat harjoitustyönä annetun tehtävän. Kukin suunnittelija voi tehdä harjoitustyön oman laitteistotyypin mukaisesti (Sprinkleri- Vesisumu- ja kaasusammutuslaitteisto).

Kolmen päivän koulutuksen ensimmäinen päivä on kaikille yhteinen. 2. ja 3. päivä jakaantuu eri laitteistotyyppien mukaisesti

Kuka kouluttaa?

Petri Hannuniemi, Tekninen asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy

Harri Janhonen, Riskienhallintapäällikkö, Pohjola Oy

Ari Ahonen, Riskienhallintainsinööri, IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tomi Soininen, Tarkastusinsinööri, Inspecta Tarkastus Oy

Antero Peltomaa, Tarkastusinsinööri, Inspecta Tarkastus Oy

Petri Perkiömäki, Tarkastusinsinööri, Helsingin kaupungin                 rakennusvalvontavirasto

HUOM! Tutkintoon valmentavaan päivään on ilmoittauduttava viimeistään 8.11.2017. Tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään 22.11.2017. 

Hinta:  

Yksittäinen päivä 595 euroa + alv 24%

3 koulutuspäivää + tutkinto tentti 1820 euroa + alv 24 %

Koko koulutusohjelma 2175 euroa + alv 24 % (kolme koulutuspäivää, tutkintoon valmentava päivä  + tutkinto tentti)

Hinta sisältää luentomateriaalin, koulutuksen sekä lounas- ja kahvitarjoilun sekä ohjelmassa mainitut päivälliset.

 

1. päivä

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Esisuunnittelu, suunnitteluvaihe ja suojauksen laajuus, sprinkleriluokat

10.15 Vesilähteet

11.30 Lounas

12.30 Yleistä

13.30 Lait ja asetukset

14.00 Kahvi

14.15 Maankäyttö- ja rakennuslaki ja Rakennusmääräyskokoelman E-osat

Petri Perkiömäki, tarkastusinsinööri, Helsingin kaupungin            rakennusvalvontavirasto

15.15 Rakennusmääräykset ja rakennuslupamenettely

Petri Perkiömäki, Tarkastusinsinööri, Helsingin kaupungin             rakennusvalvontavirasto 

 ~16.00           Päivä päättyy

 

2. päivä

8.15 Asennuksen tyyppi ja koko, sprinklereiden sijoitus ja sijoitustiheys  

11.30 Lounas 

12.30 Sprinklereiden rakennetyypit ja käyttö  

14.00 Kahvi 

14.30 Edellinen aihe jatkuu… 

~16.00 Päivä päättyy

 

3. päivä

8.15 Varastointi ja erityiskohteet

9.15 ESFR ja CMSA 

11.30 Lounas 

12.30 Sprinklerijärjestelmän mitoitus

14.00 Kahvi

14.30 Korkean rakennuksen paloturvallisuus, erikoisvaatimukset korkeiden rakennusten sprinklerilaitteistoja varten 

Vyöhykejako 

 ~16.00 Päivä päättyy

 

4. päivä

TUTKINTOON VALMENTAVA PÄIVÄ

Koulutuksessa käydään läpi tenttialuetta malliesimerkkien avulla sekä tenttiin kuuluvia laskuharjoituksia.


Kouluttamassa:
Ari Ahonen, Riskienhallintainsinööri, IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Petri Hannuniemi, Inspecta Tarkastus Oy
Harri Janhonen, Riskienhallintapäällikkö, Pohjola Oy

 

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

09.00 Tenttialueiden läpikäynti 

Esimerkkiharjoitukset
- putkistomitoitus, suutinsijoittelu
- pumppulaskenta
- sprinklerimitoitukset
- varastojen sprinklaus

11.30 Ruokailu

12.30 Edellinen aihe jatkuu…

14.00 Kahvi

14.30 Edellinen aihe jatkuu…

16.00 Päivä päättyy

 

5. päivä

TUTKINTOPÄIVÄ
Henkilön on osoitettava riittävän laaja-alainen sammutuslaitteistoihin liittyvä laitteistojen rakenteiden, säädösten ja määräysten tuntemus sekä kyky suorittaa pätevyysalueeseen kuuluvia tehtäviä. Tämä pätevyys osoitetaan tutkinnolla, johon kuuluu sekä kirjallinen säädöksiä ja määräyksiä koskeva kuulustelu että käytännön työtehtäviä kuvaava suoritus esim. käytännön tarkastuksen suunnittelu ja raportointi.

Tutkinnosta ei voi myöhästyä kuin max 10 min. Sen jälkeen tutkintotilaan ei voi tulla.


08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00 Tentti alkaa

Ruokailu ja kahvi porrastetusti

16.00 Päivä päättyy

 

Yhteystiedot