Paloturvallisuus ja sammutusjärjestelmät

Sammutuslaitteisto korjausrakentamisessa

Koulutuksessa käydään läpi laitteistoja koskevat määräykset ja säädökset, laitteistojen rakenteet ja toimintaperiaatteet, tarkastusvaatimukset ja -käytännöt sekä henkilön velvollisuudet ja vastuut. Koulutus sisältää lisäksi käytännön harjoittelua ja erilaisia harjoitustehtäviä.

Miten hyödyt?

Koulutuksen tavoitteena on tarjota sammutuslaitteiston parissa työskenteleville suunnittelijoille, vastuuhenkilöille, asiantuntijoille ja viranomaisille oikeat välineet korjausrakentamisen parissa. Koulutus tarkentaa sammutuslaitteistohenkilöstön osaamista rakennuksen käyttötavan muuttuessa.

Kuka kouluttaa?

Tomi Soininen, tarkastusinsinööri, Inspecta Tarkastus Oy                                                          

Antero Peltomaa, tarkastusinsinööri, Inspecta Tarkastus Oy

Henri Jokinen, tarkastusinsinööri, Inspecta Tarkastus Oy

Sisältö ja ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Tilaajan osuus / hoitajan osuus

 • Lakia ja asetusta
 • Milloin pitää käyttää spr-urakointia
 • Milloin tarkastus
 • Kuka huomio pienet muutokset
 • Mikä on laajennus/muutostarve sprinklerissä?

11.00 Lounas 

12.00 Työnjohdon osuus

 • Uuden ja vanhan järjestelmän yhteensovitus: eri putkikoot, vanhentuneet komponentit
 • Asennustodistus?
 • Rakentamisaikainen toiminta laitteistolle?
 • Olemassa olevan järjestelmän sammutuskyky?
 • Saneerausalueen vakuutukset

14.00 Kahvi

14.30 Suunnittelijan osuus

 • Yhteensovitus
 • Luokituksen selvitys
 • Mitoituksen selvitys
 • Suutintyypit
 • Asennuksen koko
 • Käytettävät säännöt
 • Vesilähteen vaatimukset / olemassa oleva tuotto

15.45 Loppukeskustelu

~16.00 Päivä päättyy

Yhteystiedot

 • training.finland@inspecta.com
  p. 010 521 600