Sähköturvallisuus ja räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus (ATEX ja Ex)

Sähkötöiden- ja käytönjohtajien kevätpäivä 2017

Sähköala on pitkästä aikaa merkittävän muutosvaiheen keskellä. Sähköturvallisuuslainsäädäntö on uudistunut ja alan keskeisten standardien uudistuminen on parhaillaan menossa. Moni sähköalan ammattilainen tuskailee uudistusten keskellä: mitä muutokset käytännössä tarkoittavat ja mitä ne mahdollisesti vaikuttavat omaan työhöni? Mitä muutokset tarkoittavat sähköalan vastuuhenkilöiden kuten sähkötöiden ja käytön johtajien kannalta?

Sähkötöiden- ja käytön johtajien kevätpäivässä keskitytään sähköalan ajankohtaisiin asioihin ja niiden käytännön vaikutusten arviointiin laajasti eri näkökulmista. Menneet ja tulevat muutokset ja uudistukset koskevat erityisesti uusia sähköasennuksia mutta myös olemassa olevien sähkölaitteistojen käyttöä, huoltoa ja kunnossapitoa.

Koulutuksessa luennoivat Inspectan asiantuntijat, jotka ovat mukana standardeja valmistelevissa Seskon työryhmissä. Kevätpäivän ohjelma on tiivis mutta samalla laaja paketti kattavalla otannalla muutoksista ja niiden vaikutuksista. Yhteen koulutuspäivään on koottu kaikki se oleellinen tieto, jonka pohjalta alan toimijat voivat päivittää osaamisensa ajan tasalle ja huomioida muutosten mahdolliset vaikutukset omassa toiminnassaan.

Tule mukaan erittäin ajankohtaiseen sähköalan kevätpäivään kuulemaan ajantasaisesti alan viimeisimmät kuulumiset! Kevätpäivä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden keskeisten uudistusten omaksumiselle sekä mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja mielipiteitä hyvässä seurassa muiden kollegoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Ei kannata olla vanhan tiedon varassa, koska uuttakin on tarjolla!

Sisältö ja ohjelma

08.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

08.30 Koulutuspäivän avaus ja päivän ohjelma

Asko Hakamäki, tuotepäällikkö, Inspecta Tarkastus 

08.40 Ajankohtaiskatsaus sähköalan säädöksistä ja turvallisuudesta

 • Uudistuneen Sähköturvallisuuslain vaikutukset näkyvissä
 • Muutokset tarkastusvaatimuksissa sähkötöiden ja käytön johtajan kannalta
 • Säädösmuutosten mahdolliset vaikutukset sähköturvallisuuteen

Asko Hakamäki, Inspecta Tarkastus  

09.30 Tauko

09.45 Uudistuva SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset, mitä muutoksia odotettavissa?

 • Sähköasennusten suojausvaatimuksiin tiukennuksia
 • Sähkökaapeleiden valinta ja uudet palo-ominaisuudet
 • Muutoksia erikoistilojen sähköasennuksiin

Jari Uussilta, tarkastusinsinööri, Inspecta Tarkastus  

10.45 Tauko 

11.00 Havaintoja yli 1000 V sähkönjakeluverkkojen suojauksesta ja maadoituksista

 • Jakeluverkkojen suojaus
 • Teollisuusverkkojen suojaus
 • Maadoitusten toteutus ja vaikutus turvallisuuteen
 • Tarkastushavaintoja tyypillisistä puutteista

Juha Kurvinen, tekninen asiantuntija, Inspecta Tarkastus 

11.45 Lounas 

12.45 Uuden asbestilainsäädännön vaikutukset sähköalalle

 • Lainsäädännön vaatimukset ja vaikutukset
 • Missä asbestia on ja kuinka se tunnistetaan?
 • Asbesti sähköalan kannalta, saneerauskohteissa huomioitavaa

Seppo Suoperä, Inspecta Tarkastus 

13.30 Tauko 

13.45 Räjähdysvaarallisten tilojen uudistuneet vaatimukset

 • Uusi ATEX-laitedirektiivi ja kansallinen lainsäädäntö voimaan
 • Uudistuneet standardit SFS-EN 60079-14 ja SFS-EN 60079-17
 • Ex-tilojen sähköasennusten käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastukset

Juha Kurvinen, Inspecta Tarkastus Oy 

14.30 Tauko 

14.45 Tarkastuslaitoksen havaintoja tarkastuksista ja tarkastamisesta

 • Miksi käyttöönottotarkastuksen jälkeenkin löytyy puutteita?
 • Varmennus- ja määräaikaistarkastuksilla havaittujen puutteiden korjaaminen
 • Uusintatarkastusten määrääminen ja syyt
 • Sähkötöiden ja käytön johtajan vastuu puutteiden korjaamisessa

Jari Uussilta, Inspecta Tarkastus 

15.30 Yhteenveto eri järjestelmien tarkastusten nykyvaatimuksista

 • Paloilmoittimet ja sammutuslaitteistot
 • Hissit ja nosto-ovet
 • Nosturit, nostimet ja nostolaitteet
 • Painelaitteet

Asko Hakamäki, Inspecta Tarkastus 

16.00 Keskustelua ja kysymyksiä päivän aiheista 

16.15 Tilaisuus päättyy

Yhteystiedot

 • training.finland@inspecta.com

  p. 010 521 600