Sähköturvallisuus ja räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus (ATEX ja Ex)

Suurjänniteverkkojen relesuojaus sähkölaitoksille

Suurjänniteverkkojen relesuojaus sähkölaitoksille on jatkoa uudelle kaksipäiväiselle Relesuojauksen peruskurssille ja on nimensä mukaisesti rakennettu jakeluverkkoyhtiöiden eli tutummin sähkölaitosten tarpeisiin. Teollisuuden suurjänniteverkot ja muut sähkönjakeluverkot muodostavat mielenkiintoisen ja haasteellisen ympäristön eri suojausmenetelmien toteuttamiselle ja ylläpidolle.

Jatkokurssilla käsitellään kattavasti suurjännitesähkönjakeluverkkojen (6/10/20 kV) eri osien vika- ja maasukusuojausta, ilmajohto- ja kaapelilähtöjen suojausta sekä sähköasemien tiedonsiirron automaatiota ja kommunikaatiota. Koulutuksen luennoijilla on pitkä ja monipuolinen kokemus erityyppisistä jakeluverkoista ja niiden suojausratkaistuista niin kaupunki- kuin maaseutuverkoissakin.

Relesuojauksen jatkokurssi sähkölaitoksille -koulutus tarjoaa laajan ja monipuolisen katsauksen suurjännitejakeluverkkojen (6/10/20 kV) tarpeisiin. Koulutus tarjoaa erinomaisen keinon ja tehokkaan tietopaketin syventää omaa osaamista relesuojauksen haastavassa ja koko ajan kehittyvässä maailmassa.

Sisältö ja ohjelma

Ohjelma 1 pv 

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

09.00 Tervetuloa 

09.10 Kiskoston suojaus

 • yleiset periaatteet
 • maasulkusuojaus 
 • valokaarisuojaus 
 • hälyttävä- tai laukaisevasuojaus 
 • jne.

Heikki Majanen, Siirtoteknikko

10.30 Avojohtolähdon suojaus

 • yleiset periaatteet
 • maasulkusuojaus 
 • hälyttävä- tai laukaisevasuojaus
 • jne.             

Heikki Majanen, Siirtoteknikko

12.30 Lounas 

13.30 Varakytkennät

Suojausmuutokset varakytkentöjen aikana

Heikki Majanen, Siirtoteknikko 

14.30 Kahvi                     

14.45 Verkkoyhtiöiden maasulkusuojaus

 • maasulkusuojauksen toimintaperiaatteet maasta erotetusta ja sammutetussa verkossa
 • admittanssiperusteinen maasulkusuojaus
 • harmonisten hyödyntäminen maasulkusuojauksessa 
 • katkeileva maasulku

Ari Wahlroos, ABB, Sähkönjakeluautomaatio 

16.30 Päivä päättyy

 

Ohjelma 2 pv 

08.30 Vikavirtalaskenta, releasetteluiden määrittäminen

 • vikavirtalaskentaesimerkkejä
 • asettelumääritys vikavirtojen perusteella 

Tauko

Kaapeliverkon suojaus

 • kaapeliverkon suojausperiaatteita
 • esimerkkejä kaapeliverkon suojauksesta

Tauko

Sähköasema-automaatiot

 • sähköasema-automaatioiden perusteita
 • automaation hyötyjä ja haittoja
 • esimerkkejä automaatioista

Mika Loukkalahti, Helen Sähköverkko Oy

12.00 Lounas 

13.00 Kokemuksia maasulkuvirran kompensoinnista

Mika Loukkalahti, Helen Sähköverkko Oy 

14.15 Kahvi 

14.30 Maastokatkaisijoiden ja -kytkemöiden vaikutus suojausjärjestelmään 

 • yleiset periaatteet 
 • käytettävät teknologiat

Timo Vedenjuoksu, ABB Oy, Medium Voltage Products, Sähkönjakelu

 15.30 Päivä päättyy

Yhteystiedot