Sähköturvallisuus ja räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus (ATEX ja Ex)

Relesuojauksen peruskurssi (6/10/20kV)

Relesuojauksen peruskurssi on tarkoitettu kaikille suurjännitesähkönjakeluverkkojen (6/10/20 kV) kanssa työskenteleville henkilöille perustietojen hankkimiseksi. Peruskurssin ohjelma on uudistettu perusteellisesti 2016 ja samalla peruskurssi laajeni kaksipäiväiseksi. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä, aikaisempaa tietämystä keskijänniteverkkojen relesuojauksesta mutta sähkönjakelutekniikan perusasioiden osaaminen helpottaa koulutuksessa käsiteltävien asioiden omaksumista.

Relesuojauksen peruskurssilla käydään läpi relesuojauksen toteutuksen eri vaiheet ja perusperiaatteet, jakeluverkkojen eri osien suojaustavat ja -mahdollisuudet sekä tiedonsiirron ja kommunikaation hyödyntäminen suurjännitesähköverkkojen valvonnassa, operoinnissa ja vikojen paikannuksessa. Peruskurssilla käsiteltävät asiat muodostavat pohjan niin sähköverkkoyhtiöiden (sähkölaitokset) kuin teollisuudenkin jakeluverkkojen tarpeisiin. Relesuojauksen peruskurssin luennoitsijoilla on pitkä ja laaja kokemus erilaisten sähkönjakeluverkkojen suojauksista ja sovelluksista. Koulutuksessa käsitellään aiheita monipuolisesti käytännön esimerkkien avulla.

Relesuojauksen peruskurssin jälkeen on mahdollista jatkaa aihealueen opiskelua kahden kohdennetun jatkokurssin aiheilla. Kaksipäiväinen Teollisuuden suurjänniteverkkojen relesuojaus -koulutus on suunnattu teollisuusympäristöön ja teollisuuslaitoksen sisäisen jakeluverkon tarpeisiin. Relesuojauksen jatkokurssi sähkölaitoksille -koulutus on myös kaksipäiväinen keskittyen puolestaan jakeluverkkoyhtiöiden sähkönsiirtoverkkojen tarpeisiin.

Sisältö ja ohjelma

(Muutokset ohjelmassa mahdollisia!)

1. päivän ohjelma

08.30 - 09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00 Relesuojauksen toteutuksen eri vaiheet

 • sähkönjakeluverkot Suomessa
 • viranomaismääräykset ja -ohjeet
 • suojauksen suunnittelu
 • suojareleiden hankinta
 • käyttöönotto
 • suojauksen toiminnan seuraaminen

Mika Loukkalahti, Helen Sähköverkko Oy 

10.00 Tauko 

10.15 Edellinen aihe jatkuu… 

11.30 Lounas 

12.30 Relesuojauksen perusperiaatteet

 • relesuojauksen yleiset periaatteet
 • käytettävät suojareletyypit
 • oikosulku- ja ylivirtasuojauksen yleiset periaatteet
 • maasulkusuojauksen yleiset periaatteet
 • konesuojauksen yleiset periaatteet
 • johto- ja kaapelisuojauksen yleiset periaatteet
 • apusähköjärjestelmät
 • ohjelmointityökalut ja niiden käyttö  

Timo Vedenjuoksu, ABB Oy Medium Voltage Products

14.00 Kahvi 

14.15 Edellinen aihe jatkuu.. 

15.00 Valokaarisuojaus

 • valokaarisuojauksen hyödyt
 • järjestelmän suunnittelukriteereitä
 • käytettävät laitteet ja järjestelmät

Juha Hirsimäki, Schneider Electric - Vamp tuotesarja 

16.30 Päivä päättyy

 

 2. päivän ohjelma

 08.30 Päämuuntajan suojaus

 • yleiset periaatteet
 • erovirta- ja ylikuormitussuojaus
 • virtamuuntajavaatimukset suojaukselle

Veikko Lehesvuo, ABB Oy Medium Voltage Products

09.15 Tauko 

09.30 Edellinen aihe jatkuu…

10.30 Häiriötallenneominaisuuksien käyttö ja hyödyntäminen

 • yleiset periaatteet tallentimen käytöstä
 • tallenteiden tulkinta

Juha Hirsimäki, Schneider Electric - Vamp tuotesarja 

11.30 Lounas 

12.30 Oikosulku- ja linjasuojaus

 • suuntaamaton ja suunnattu oikosulkusuojaus
 • linjan erovirtasuojaus
 • virtamuuntajan toiminta ja virtamuuntajavaatimukset
 • suojausreleen mittausperiaatteet

Veikko Lehesvuo, ABB Oy Medium Voltage Products

14.00 Kahvi 

14.15 Käytönvalvonta- ja -tukijärjestelmät

 • yleiset periaatteet
 • vianpaikannus, tietojen hyödyntäminen
 • yhteydet asemille ja kytkennöille

Timo Vedenjuoksu, ABB Oy Medium Voltage Products

Sähköasemakommunikaatio

 • yleiset periaatteet
 • käytettävät teknologiat ja protokollat
 • IEC61850
 • käytönvalvonta- ja tuki, yleiset periaatteet
 • jne.

Timo Vedenjuoksu, ABB Oy Medium Voltage Products

15.30 Päivä päättyy

Yhteystiedot