Sähköturvallisuus ja räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus (ATEX ja Ex)

Teollisuuden suurjänniteverkkojen relesuojaus

Teollisuuden suurjänniteverkkojen relesuojaus on jatkoa uudelle 2-päiväiselle Relesuojauksen peruskurssille ja on nimensä mukaisesti rakennettu teollisuuden sähkönjakelun tarpeisiin. Teollisuuden suurjänniteverkot ja muut sähkönjakeluverkot muodostavat mielenkiintoisen ja haasteellisen ympäristön eri suojausmenetelmien toteuttamiselle ja ylläpidolle.

Teollisuuden suurjännitejakeluverkon rakenne ja suojaustavat poikkeavat sähkölaitosten ja jakeluverkkoyhtiöiden sähkönjakeluverkoista monin tavoin. Teollisuudessa jakeluverkkojen pituudet ja sähkönsiirron etäisyydet ovat huomattavasti lyhyempiä kuin yleisissä jakeluverkoissa. Teollisuudessa jakeluverkkojen oikosulkuvirrat ovat puolestaan merkittävästi suurempia ja tästä seuraa suuremmat kaapelien poikkipinnat ja järeämmät muuntajat. Teollisuusverkko on yleensä toteutettu säteittäisesti ja kaikki tämä yhdistettynä asettaa teollisuuden sähkönjakeluverkkojen suojaamiselle omat erityiset haasteensa. 

Teollisuuden suurjänniteverkkojen relesuojaus tarjoaa laajan ja monipuolisen katsauksen teollisuusverkkojen suojauksen toteuttamiseen ja ylläpitoon. Koulutuksessa käydään käytännön esimerkein läpi eri suojausmenetelmien toteutusta, etuja ja haittoja.

Sisältö ja ohjelma

1.päivä

08.30 - 09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

09.00 Tervetuloa

Päivän teema: ”Perusteita teollisuuden sähkönjakelun suojauksiin”

09.10 Tuotantoprosessin vaatimuksia sähkönjakelulle – ja miten niitä täytetään

 • Yleistä teollisuuden sähkönjakelusta
 • Kuormapudotukset
 • Loistetehon kompensointi/yliaaltojen suodatus
 • Nykyaikaisten releiden mahdollisuudet käyttövarmuuden parantamiseksi (vika/häiriötallentimet, kunnonvalvonta, kommunikointi …)
 • Relesuojaus prosessien käyttövarmuuden kannalta

Konsta Kainulainen, ABB 

11.00 Tauko 

11.15 Tehomuuntajan suojaus

Veikko Lehesvuo, ABB Oy 

11.45 Lounas

12.45 Moottorinsuojaus

 • Yleiset periaatteet
 • Ylikuormitussuojaus
 • Käynnistys- ja jumisuojaus

Veikko Lehesvuo, ABB Oy 

14.00 Kahvi

14.15 Edellinen aihe jatkuu.. 

15.00 Valokaarisuojaus toteuttaminen kojeistosaneerauksen yhteydessä

Juha Hirsimäki, Schneider Electric - Vamp tuotesarja

16.30 Päivä päättyy

 2. päivä 

Päivän teema: ”Teollisuussähköverkon maa- ja oikosulkusuojaus” 

08.30 Maasulkusuojauksen periaatteita ja toteutustapoja

Veikko Lehesvuo, ABB Oy 

09.15 Tauko 

09.30 Edellinen aihe jatkuu… 

10.15 Generaattorin suojaus

Konsta Kainulainen, ABB Oy 

11.15 Lounas 

12.15 Oikosulkusuojauksen periaatteita ja toteutustapoja

Konsta Kainulainen, ABB Oy 

13.15. Kahvi

13.30 Suojausesimerkki maa- ja oikosulkusuojien asettelujen määrittelystä tyypillisessä teollisuusverkossa

 • PJ- kaapelilähdöt
 • PJ- syöttökenttä
 • Jakelumuuntaja
 • KJ- kojeiston syöttökenttä

Konsta Kainulainen, ABB Oy 

15.00 Loppuyhteenveto, koulutus päättyy