Suurjänniteverkkojen relesuojaus sähkölaitoksille

Suurjänniteverkkojen relesuojaus sähkölaitoksille on jatkoa uudelle kaksipäiväiselle Relesuojauksen peruskurssille ja on nimensä mukaisesti rakennettu jakeluverkkoyhtiöiden eli tutummin sähkölaitosten tarpeisiin. Teollisuuden suurjänniteverkot ja muut sähkönjakeluverkot muodostavat mielenkiintoisen ja haasteellisen ympäristön eri suojausmenetelmien toteuttamiselle ja ylläpidolle.

Jatkokurssilla käsitellään kattavasti suurjännitesähkönjakeluverkkojen (6/10/20 kV) eri osien vika- ja maasukusuojausta, ilmajohto- ja kaapelilähtöjen suojausta sekä sähköasemien tiedonsiirron automaatiota ja kommunikaatiota. Koulutuksen luennoijilla on pitkä ja monipuolinen kokemus erityyppisistä jakeluverkoista ja niiden suojausratkaistuista niin kaupunki- kuin maaseutuverkoissakin.

Relesuojauksen jatkokurssi sähkölaitoksille -koulutus tarjoaa laajan ja monipuolisen katsauksen suurjännitejakeluverkkojen (6/10/20 kV) tarpeisiin. Koulutus tarjoaa erinomaisen keinon ja tehokkaan tietopaketin syventää omaa osaamista relesuojauksen haastavassa ja koko ajan kehittyvässä maailmassa.

Sisältö ja ohjelma

Ohjelma 1 pv 

08.30             Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

09.00             Tervetuloa 

09.10             Kiskoston suojaus

- yleiset periaatteet
- maasulkusuojaus
- valokaarisuojaus
- hälyttävä- tai laukaisevasuojaus
- jne.

Heikki Majanen, Siirtoteknikko

 10.30             Avojohtolähdon suojaus

- yleiset periaatteet
- maasulkusuojaus
- hälyttävä- tai laukaisevasuojaus
- jne.             

Heikki Majanen, Siirtoteknikko

 12.30             Lounas

 13.30             Varakytkennät

Suojausmuutokset varakytkentöjen aikana

Heikki Majanen, Siirtoteknikko

 14.30             Kahvi

 14.45             Verkkoyhtiöiden maasulkusuojaus
- maasulkusuojauksen toimintaperiaatteet maasta erotetusta ja sammutetussa verkossa

- admittanssiperusteinen maasulkusuojaus
- harmonisten hyödyntäminen maasulkusuojauksessa
- katkeileva maasulku

Ari Wahlroos, ABB, Sähkönjakeluautomaatio

 16.30             Päivä päättyy 

Ohjelma 2 pv 

08.30             Vikavirtalaskenta, releasetteluiden määrittäminen

-       vikavirtalaskentaesimerkkejä

-       asettelumääritys vikavirtojen perusteella

                   Tauko 

                    Kaapeliverkon suojaus

-       kaapeliverkon suojausperiaatteita

-       esimerkkejä kaapeliverkon suojauksesta 

                      Tauko 

                      Sähköasema-automaatiot

-       sähköasema-automaatioiden perusteita

-       automaation hyötyjä ja haittoja

-       esimerkkejä automaatioista 

Mika Loukkalahti, Helen Sähköverkko Oy 

12.00             Lounas 

13.00             Kokemuksia maasulkuvirran kompensoinnista

Mika Loukkalahti, Helen Sähköverkko Oy 

14.15             Kahvi 

14.30            Maastokatkaisijoiden ja -kytkemöiden vaikutus suojausjärjestelmään
                     - yleiset periaatteet
                     - käytettävät teknologiat

                     Timo Vedenjuoksu, ABB Oy, Medium Voltage Products,    Sähkönjakelu

 15.30            Päivä päättyy

Yhteystiedot