Paloturvallisuus ja sammutusjärjestelmät

Rakennusten savunpoistolaitteiston suunnittelu

Tavoite: Koulutus antaa selkeän kuvan savunhallinnasta ja savunpoistostandardin EN 12101 sisällöstä sekä sen soveltamisesta suomalaiseen toimintaympäristöön.

Julkaisu RIL 232-2012 on päivitetty ja uudistettu monelta osin ja se sisältää nyt myös sähköosan.  Julkaisu on oivallinen savunpoiston suunnittelun käsikirja.

Sisältö ja ohjelma

Ohjelma

1.  päivä: Teoria 

08.30 Tilaisuuden ilmoittautuminen ja aamukahvi 

08.45 Tilaisuuden avaus  

-               Savunhallinnan problematiikka

-               Päivän tavoite

Pentti Kautto, johtava asiantuntija, Anlix Oy 

09.00 Savunhallintalaitteiden suunnitteluprosessi              

-               Savunhallinnan periaatteet

-               Riskikartoitukset

-               Suunnitteluperusteiden määrittely

-               Savunpoisto eri suunnitteluvaiheissa

-               Savunpoistosuunnitelmat ja tarkastukset

-               Savunpoiston ja savunpoistolaitteiden suunnittelijoiden tehtävät

-               Toteutuspöytäkirja

Pentti Kautto, Anlix Oy 

09.30 Sähköisen järjestelmän suunnittelu

Pentti Kautto, Anlix Oy 

10.00 Tauko 

10.10 Savunpoistolaitteistojen mitoitus

-               Painovoimainen ja koneellinen savunpoisto

-               Prosentti-, kaava ja vakiopalotehoon perustuva

-               RIL 232 liitteen 3 taulukoiden tarkastelua

Pekka Kallioniemi, johtava asiantuntija, Piikallio Oy 

11.00 Painovoimaisen savunpoiston suunnittelu

-              Savunpoistolaitteiston suunnittelu; RIL 232

-              Savusulut, savunpoistoluukut, korvausilma-aukot

-              Savunhallinnan sähköinen järjestelmä: ohjaus- ja tehonlähteet sekä johtojärjestelmä

-              Viranomaisvaatimukset

Pentti Kautto, Anlix Oy 

11.45 Lounas  

12.30 Savunpoisto pääsuunnittelijan näkökulmasta

Kirsi Rontu, insinööri, Helsingin kaupunki, Rakennusvalvontavirasto 

13.15 Tarkastuksella havaittua

Hannu Eromäki, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy 

13.45 Kahvi  

14.00 Koneellisen savunpoiston suunnittelu

-              Savunpoistolaitteiston suunnittelu; RIL 232

-              Savusulut, puhaltimet, kanavat, savunhallintapellit, korvausilma-aukot, ohjauslaitteet, tehon lähteet

-              Viranomaisvaatimukset

Antti Kontkanen, asiantuntija, Fläkt Woods Oy 

15.00 Tauko 

15.15 Harjoitustehtävien esittely

-              harjoitustehtävien esittely

-              savuohjelman käytön esittely

Pekka Kallioniemi ja Pentti Kautto

16.00 Päivä päättyy

  

2.  päivä: Suunnitteluharjoitukset 

08.30 Tilaisuuden ilmoittautuminen ja aamukahvi 

08.45 Sähköisenjärjestelmän erityiskysymykset 

09.45 Harjoitustehtävien ja ennakkokysymysten läpikäynti ja perustelut

Pekka Kallioniemi ja Pentti Kautto 

10.30 Harjoitustehtävien laskeminen ja ratkaisut

-        mm. kauppakeskus, autohalli, maanalainen tila 

12.00 Lounas 

12.45 Harjoitustehtävien laskeminen ja ratkaisut, jatkuu

-        mm. asuinkerrostalo ja autotalli teollisuushalli 

14.00 Kahvi 

14.30 Harjoitustehtävien laskeminen ja ratkaisut, jatkuu

-        sivutilat, sähkötilat, toteutuspöytäkirjan laatiminen 

15.45 Päivä päättyy

 

Jokaiseen esimerkkiin liitetään sähköasiat, siis mihin asioihin savunpoiston suunnittelijan pitää ottaa kantaa.

Yhteystiedot