Paloturvallisuus ja sammutusjärjestelmät

Rakennusten savunpoistolaitteiston suunnittelu

Tavoite: Koulutus antaa selkeän kuvan savunhallinnasta ja savunpoistostandardin EN 12101 sisällöstä sekä sen soveltamisesta suomalaiseen toimintaympäristöön.

Julkaisu RIL 232-2012 on päivitetty ja uudistettu monelta osin ja se sisältää nyt myös sähköosan.  Julkaisu on oivallinen savunpoiston suunnittelun käsikirja.

Sisältö ja ohjelma

Ohjelma

1. päivä, teoria

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.55 Tilaisuuden avaus

 • Savunhallinnan problematiikka
 • Päivän tavoite

Pentti Kautto, johtava asiantuntija, Anlix Oy

09.10 Savunhallintalaitteiden suunnitteluprosessi    

 • Savunhallinnan periaatteet
 • Riskikartoitukset
 • Suunnitteluperusteiden määrittely
 • Savunpoisto eri suunnitteluvaiheissa
 • Savunpoistosuunnitelmat ja tarkastukset
 • Savunpoiston ja savunpoistolaitteiden suunnittelijoiden tehtävät
 • Toteutuspöytäkirja

Pentti Kautto

09.55 Savunpoistolaitteistojen mitoitus

 • Painovoimainen ja koneellinen savunpoisto
 • Prosentti-, kaava ja vakiopalotehoon perustuva
 • RIL 232 liitteen 3 taulukoiden tarkastelua

Pekka Kallioniemi, johtava asiantuntija, Piikallio Oy

10.50 Painovoimaisen savunpoiston suunnittelu

 • Savunpoistolaitteiston suunnittelu; RIL 232
 • Savusulut, savunpoistoluukut, korvausilma-aukot
 • Savunhallinnan sähköinen järjestelmä: ohjaus- ja tehonlähteet sekä johtojärjestelmä
 • Viranomaisvaatimukset

Pentti Kautto

11.30 Lounas

12.30 Savunpoisto pääsuunnittelijan näkökulmasta   

Kirsi Rontu, insinööri, Helsingin kaupunki, Rakennusvalvontavirasto

13.15 Tarkastuksella havaittua

Hannu Eromäki, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus

13.45 Kahvi

14.15 Koneellisen savunpoiston suunnittelu

 • Savunpoistolaitteiston suunnittelu; RIL 232
 • Savusulut, puhaltimet, kanavat, savunhallintapellit, korvausilma-aukot, ohjauslaitteet, tehon lähteet
 • Viranomaisvaatimukset

Voitto Elomaa, paloturvallisuuden asiantuntija

15.00 Harjoitustehtävien esittely

 • harjoitustehtävien esittely
 • savuohjelman käytön esittely

Johtavat asiantuntijat Pekka Kallioniemi ja Pentti Kautto

 

2. päivä, suunnitteluharjoitukset

Harjoitustehtävien läpikäynti ja perustelut

Johtavat asiantuntijat Pekka Kallioniemi ja Pentti Kautto

8.00 Aamukahvi

8.30 Harjoitustehtävien laskeminen ja ratkaisut

 • mm. kauppakeskus, autohalli, maanalainen tila

12.00 Lounas

12.45 Harjoitustehtävien laskeminen ja ratkaisut, jatkuu

 • mm. asuinkerrostalo ja autotalli teollisuushalli

14.00 Kahvi

14.30 Harjoitustehtävien laskeminen ja ratkaisut, jatkuu

 • sivutilat, sähkötilat, toteutuspöytäkirjan laatiminen

15.45 Koulutus päättyy

Jokaiseen esimerkkiin liitetään sähköasiat, siis mihin asioihin savunpoiston suunnittelijan pitää ottaa kantaa.

Yhteystiedot