Paloturvallisuus ja sammutusjärjestelmät

Rakennusten savunpoistolaitteiston käyttö ja kunnossapito

Tavoite:
Kurssi antaa hyvät valmiudet huolto- ja kunnossapitotoiminnan toteuttamiselle.

 

Sisältö ja ohjelma

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 

08.50 Päivän avaus

Hannu Eromäki, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus  

09.00 Savunpoistojärjestelmät

 • savunhallinnan pääperiaatteet
 • savunhallintalaitteistot
 • savunpoistoa koskevat säädökset, standardit ja ohjeet
 • kunnossapidon ja huollon vaatimukset standardin mukaan
 • koko järjestelmän kunnossapito-ohjeistus

Pentti Kautto, johtava asiantuntija, Anlix Oy 

Tauko 

10.30 Tarkastustoiminnan edellytykset

 • tarkastustoiminnan periaatteet
 • erilaiset tarkastukset ja niiden roolit 

Hannu Eromäki, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus                                  

11.15 Savunpoistolaitteiden käytettävyys sammutus- ja pelastustoiminnassa                       

Pekka Mutikainen, johtava palotarkastaja, Tampereen aluepelastuslaitos

11.45 Lounas 

12.30 Painovoimaisen savunpoistolaitteiston käyttö, huolto ja kunnossapito

 • laitteistokuvaus
 • asennusohjeet
 • huolto ja kunnossapito 

Reijo Kantoluoto, teknikko, Kera Group Oy 

14.00 Kahvi  

14.30 Koneellisen savunpoistolaitteiston käyttö, huolto ja kunnossapito

 • laitteistokuvaus
 • asennusohjeet
 • huolto ja kunnossapito

Antti Kontkanen, asiantuntija, Fläkt Woods Oy 

15.45 - 16.00 Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös

Yhteystiedot