Paloturvallisuus ja sammutusjärjestelmät

Rakennusten savunpoistolaitteiston käyttö ja kunnossapito

Tavoite:
Kurssi antaa hyvät valmiudet huolto- ja kunnossapitotoiminnan toteuttamiselle.

 

Sisältö ja ohjelma

08.30    Ilmoittautuminen ja aamukahvit 

08.50    Päivän avaus

Hannu Eromäki, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus

09.00   Savunpoistojärjestelmät

 • savunhallinnan pääperiaatteet
 • savunhallintalaitteistot
 • savunpoistoa koskevat säädökset, standardit ja ohjeet
 • kunnossapidon ja huollon vaatimukset standardin mukaan
 • koko järjestelmän kunnossapito-ohjeistus

Pentti Kautto, johtava asiantuntija, Anlix Oy 

10.30 Tarkastustoiminnan edellytykset                      

 • tarkastustoiminnan periaatteet
 • erilaiset tarkastukset ja niiden roolit

Hannu Eromäki

11.15 Savunpoistolaitteiden käytettävyys sammutus- ja pelastustoiminnassa

Pekka Mutikainen, johtava palotarkastaja, Tampereen aluepelastuslaitos

11.45  Lounas  

12.30  Painovoimaisen savunpoistolaitteiston käyttö, huolto ja kunnossapito            

 • laitteistokuvaus
 • asennusohjeet
 • huolto ja kunnossapito

Reijo Kantoluoto, teknikko, Kera Group Oy

14.00  Kahvi  

14.30  Koneellisen savunpoistolaitteiston käyttö, huolto ja kunnossapito                 

 • laitteistokuvaus
 • asennusohjeet
 • huolto ja kunnossapito

Voitto Elomaa, palotekninen asiantuntija

15.45  Loppukeskustelu

16.00  Tilaisuuden päätös

Yhteystiedot