Sähköturvallisuus ja räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus (ATEX ja Ex)

(Uudistettu) Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus

Uudistettu koulutusohjelma

 Inspectan 2-päiväinen koulutus ”Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus” on vakiinnuttanut paikkansa ATEX-koulutusten johtavana lippulaivana Suomessa. Vuoden 2017 alussa on koulutuksen ohjelma ja sisältö uudistettu vastaamaan niin ikään uudistuneiden lainsäädännön ja alan standardien vaatimuksia. Koulutuksen rakenne ja aiheet on koottu aiheittain ja teemoittain helposti omaksuttavaan muotoon luopuen perinteisestä standardimaisuudesta.

Koulutuksen rakenne ja sisältö

Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus -koulutuksen 2-päiväinen toteutus mahdollistaa asioiden laajan ja kattavan mutta paikoin myös erittäin yksityiskohtaisen käsittelyn ja lähestymistavan. Koulutuksen alussa käydään läpi ATEX-tilojen, tilaluokitusten ja tiloissa käytettävien laitteiden vaatimuksia. Nämä perusteet muodostavat pohjan niin sähkö- kuin mekaanistenkin laitteiden suunnittelulle, asentamiselle, käytölle, huollolle, tarkastamiselle ja kunnossapidolle. Koulutuksen pääpaino on standardien SFS-EN 60079-14 ja SFS-EN 60079-17 sisällöissä ja vaatimusten käytäntöön soveltamisessa.

 Osaamisvaatimusten täyttäminen

 Koulutus sopii erinomaisesti osaksi työnantajalta vaadittua velvoitetta työntekijöiden osaamisen varmistamisesta ja asianmukaisen opetuksen ja ohjauksen antamisesta räjähdyssuojelusta. Koulutus täyttää esimerkiksi Valtioneuvoston asetuksen räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (VNa 576/2003) liitteen 2 ja standardin SFS-EN 60079-14 (2015) velvoittavan liitteen A vaatimukset koulutusvelvoitteesta ja -laajuudesta.

  Pätevyyskortti, todistus ja rekisteröinti

 Koulutukseen sisältyy kirjallinen koe, jonka hyväksytyn läpäisyn perusteella osallistujille myönnetään koulutustodistuksen lisäksi erityinen Räjähdysvaarallisten tilojen pätevyys -kortti. Kortti on voimassa 5 vuotta ja toimii erinomaisena ja käytännöllisenä apuvälineenä henkilön osaamisen ja perehtyneisyyden osoittamisessa. Uutuutena on vuoden 2017 kevään aikana käyttöön otettava julkinen Inspectan sivuilla ylläpidettävä rekisteri hyväksytyistä koulutuksen läpäisseistä henkilöistä. 1.1.2017 jälkeen hyväksytysti koulutuksen ja kokeen läpäisseiden henkilöiden tiedot siirtyvät automaattisesti rekisteriin, ellei henkilö halua tätä erikseen kieltää. Rekisteröinti sisältyy koulutukseen hintaan, eikä siitä veloiteta erikseen mitään vuosi- tai rekisteröintimaksuja.

Koulutus voidaan järjestää myös yrityskohtaisena tilauskurssina, pyydä tarjous.

.

Sisältö ja ohjelma

 

1. päivä

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

09.00 ATEX -direktiivit ja muut säädökset räjähdysvaarallisiin tiloihin

 • Direktiivit, lainsäädäntö ja asetukset
 • Sähköalan yleiset pätevyysvaatimukset
 • Työskentely Ex-tiloissa ja työlupakäytäntö

       Risto Sulonen, tuotepäällikkö, VTT Expert Services Oy

09.45 Tauko 

10.00 Tilaluokitukset

 • Kaasuräjähdysvaaralliset tilat SFS-EN 60079-10-1
 • Käsikirja SFS 59
 • Pölyräjähdysvaaralliset tilat SFS-EN 60079-10-2

        Risto Sulonen

11.00 Tauko 

11.15 Räjähdyssuojattujen laitteiden rakenteet ja valinta eri tilaluokkiin

 • Kaasuräjähdysvaaralliset tilat
 • Pölyräjähdysvaaralliset tilat
 • Mekaaniset laitteet
 • Laitteiden merkinnät

        Risto Sulonen

12.00  Lounas  

13.00 SFS-EN 60079-14 Ex-tilojen sähköasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asentaminen

 • Henkilöiden osaaminen ja koulutus
 • Laitteiden vaatimuksenmukaisuus
 • Tarvittavat asiakirjat ja dokumentit
 • Kaapeliläpiviennit ja sulkutulpat
 • Optisen ja muun säteilyn vaatimukset

       Juha Kurvinen, tekninen asiantuntija, Inspecta Tarkastus

13.45 Tauko 

14.00 Sähkönsyöttöjärjestelmät ja potentiaalintasaus

 • Sähkönsyöttöjärjestelmien vaatimuksia
 • Vaarallisen kipinöinnin estäminen
 • Potentiaalintasaus ja maadoitukset
 • Staattisen sähkön huomioiminen

       Asko Hakamäki, tuotepäällikkö, Inspecta Tarkastus

14.45  Kahvitauko 

15.10 Exi-virtapiirien toteuttaminen

 • Toimintaperiaatteet, luonnostaan vaaraton rakenne
 • Laitevalinta ja sähköisten parametrien yhteensovittaminen
 • Exi-piirien kaapelointi ja maadoitus
 • Erottaminen muista piireistä
 • Piirien varmentaminen ja järjestelmäkuvaukset
 • Esimerkkejä Exi-piirien toteuttamisesta

       Juha Kurvinen

16.30 1. koulutuspäivä päättyy

 

2. päivä

08.00  Aamukahvit

08.30 Rakennus- ja prosessisähköistys

 • Kaapelointi ja johtojärjestelmät
 • Ulkoisten olosuhteiden huomioiminen
 • Johtimien kytkeminen ja liitokset
 • Esimerkkejä eri järjestelmien toteutuksesta

       Asko Hakamäki

09.30 Tauko 

09.45  Moottoreiden sähköinen suojaus eri Ex-rakenteille

 • Ex-moottoreiden asennusvaatimuksia
 • Ylikuormitussuojauksen toteuttaminen
 • Taajuusmuuttaja- ja pehmokäytöt
 • Moottorikäyttöjen väyläohjaus

       Juha Kurvinen

10.45 Tauko 

11.00 Sähkölämmitys ja saattolämmitysasennukset

 • Lämmityslaitteiden suojaus
 • Lämpötilan valvonnan toteuttaminen
 • Lämmityskaapeleiden käytössä huomioitavaa
 • Saattolämmitysasennukset SFS-EN 60079-30-2
 • Mitoitus ja asentaminen, lämpötilan hallinta
 • Käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastukset

       Asko Hakamäki 

11.45 Lounas   

12.45 Ex-tilojen tarkastukset ja kunnossapito SFS-EN 60079-17

 • Lakisääteiset tarkastukset
 • Käyttöönottotarkastukset
 • Kunnossapitotarkastukset
 • Laitteiden/asennusten huolto ja kunnossapito 

           Laitteiden korjaus, huolto ja paikkaus SFS-EN 60079-19

          Juha Kurvinen 

13.45 Tauko 

14.00 Kirjallinen koe koulutuksen sisällöstä 

14.50 Kahvi  

15.00 Koekysymysten läpikäynti

       Loppukeskustelu ja koulutuksen päättäminen