Sähköturvallisuus ja räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus (ATEX ja Ex)

Räjähdysvaaralliset tilat ja sähköturvallisuus

Tämä koulutus tarjoaa uudistetun lähestymistavan aihepiirin erityisvaatimuksiin ja osaamiseen. Koulutus korvaa aikaisemman 2-päiväisen Ex-tilojen peruskurssin ja ohjelma on rakennettu helpommin lähestyttävään ja omaksuttavaan muotoon. Käsiteltävät asiat on koottu järjestelmittäin luopuen perinteisestä standardimaisesta sisältörakenteesta. Koulutuksen 2-päiväinen toteutus mahdollistaa asioiden perusteellisen ja osin syvällisenkin käsittelyn ja koulutus täyttää erinomaisesti standardin SFS-EN 60079-14 liitteessä F esitetyt velvoittavat vaatimukset henkilöiden osaamiselle ja pätevyydelle, jotka tulee pystyä osoittamaan.

Koulutukseen sisältyy kirjallinen tentti, jonka hyväksytyn läpäisyn jälkeen osallistujille myönnetään koulutustodistuksen lisäksi erityinen EX-pätevyys -kortti. Kortti toimii erinomaisena ja käytännöllisenä apuvälineenä henkilön osaamisen ja perehtyneisyyden osoittamisessa omille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Koulutus voidaan järjestää myös yrityskohtaisena tilauskurssina, pyydä tarjous.

Sisältö ja ohjelma

 

1. päivä

 08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00 ATEX-direktiivit ja muut säädökset räjähdysvaarallisiin tiloihin 

 • Sähköalan yleiset pätevyysvaatimukset
 • Direktiivit ja asetukset
 • Työskentely Ex-tiloissa ja työlupakäytäntö

Risto Sulonen,  tuotepäällikkö, VTT Expert Services Oy


09.45 Tauko

10.00 Tilaluokitukset  

 • Kaasuräjähdysvaaralliset tilat SFS-EN 60079-10-1
 • Käsikirja SFS 59
 • Pölyräjähdysvaaralliset tilat SFS-EN 60079-10-2

Risto Sulonen

11.00 Tauko

11.15 Räjähdyssuojattujen laitteiden rakenteet ja valinta eri tilaluokkiin 

 • Kaasuräjähdysvaaralliset tilat
 • Pölyräjähdysvaaralliset tilat
 • Mekaaniset laitteet
 • Laitteiden merkinnät

Risto Sulonen

12.00 Lounas

13.00 Ex-tilojen sähköasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asentaminen SFS-EN 60079-14  

 • Yleiset asiat
 • Tarvittavat asiakirjat ja dokumentit
 • Kevytmetallit rakenneosina
 • Siirrettävät laitteet

Juha Kurvinen, tekninen asiantuntija, Inspecta Tarkastus

13.45 Tauko

14.00 Suojaus vaaralliselta kipinöinniltä  

 • Sähkönsyöttöjärjestelmät
 • Potentiaalintasaukset
 • Staattinen sähkö
 • Salamasuojaus

Asko Hakamäki, tuotepäällikkö, Inspecta Tarkastus

14.45 Kahvitauko

15.10 Exi-piirit, luonnostaan vaaraton rakenne  

 • Exi-piirin toimintaperiaatteet
 • Laitevalinta ja sähköinen parametrien yhteensovittaminen
 • Exi-piirien maadoitus
 • Kaapelointi
 • Piirien erotukset muista piireistä
 • Harjoituksia Exi-piirin mitoituksesta

Juha Kurvinen

16.00 Tauko

16.15 - 17.00  Exi-piirit, luonnostaan vaaraton rakenne, luento jatkuu

Juha Kurvinen

2. päivä

08.00 Aamukahvit

08.30 Rakennussähköistys  

 • Kaapelointi
 • Valaistus
 • Pistorasiat ja työmaakeskukset
 • Lämmityslaitteet

Asko Hakamäki

09.15 Tauko

09.30 Moottoreiden sähköinen suojaus eri Ex-rakenteille  

 • Ylikuormitussuojaus
 • Taajuusmuuttajakäytöt
 • Pehmokäytöt
 • Moottorikäyttöjen väyläohjaus

Juha Kurvinen

10.15 Tauko

10.30 Saattolämmitykset SFS-EN 60079-30-2  

 • Perusasioita lämmityskaapeleista
 • Lämmityskaapeleiden käytössä huomioitavaa
 • Asennussuosituksia ja -käytäntöjä
 • Käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastukset

Veijo Poutiainen, myyntipäällikkö, Pentair Thermal Management

11.30 Lounas

12.30 Ex-tilojen tarkastukset ja kunnossapito SFS-EN 60079-17 

 • Lakisääteiset tarkastukset
 • Käyttöönottotarkastukset
 • Kunnossapitotarkastukset

Juha Kurvinen

13.15 Tauko

13.30 Kirjallinen koe koulutuksen sisällöstä

14.15  Kahvi

14.30 - 15.30 Koekysymysten läpikäynti

Loppukeskustelu ja koulutuksen päättäminen