Rakentaminen ja kiinteistöt

Puhdastilakoulutus

Tavoite ja sisältö:

Koulutuksen jälkeen osallistujat tietävät millainen puhdastilan tulisi olla, mitä virheitä tulee välttää ja mitä tulee ottaa huomioon puhdastiloja rakennettaessa ja suunniteltaessa. Mikä on automaatiojärjestelmän merkitys puhdastilassa. Mitä erilaisia mittauksia puhdastiloissa pitää tehdä, koska ne tehdään, kuka vastaa niistä ja mitkä tekijät aiheuttavat mittausepävarmuutta.

-  Koulutukseen osallistuva henkilö syventää ymmärrystään puhdastilojen suunnittelun, rakentamisen ja toiminnan varmentamisen osalta tekijöistä, joilla yhdessä taataan:

 • tilojen korkea käytettävyysaste
 • työterveyteen ja –turvallisuuteen liittyvät näkökohdat
 • tuotantotiloja koskevien edellytysten toteutuminen ja vaatimustenmukaisen lopputuotteen syntyminen

- Koulutukseen osallistuva saa tilaisuuden oivaltaa ja löytää ratkaisun avaimia konkreettisiin, omassa työssä vastaan tulleisiin, tilojen toimintaa ja ylläpitoa koskeviin kysymyksiin vuoropuhelussa kouluttajien ja muiden alalla työskentelevien koulutettavien kanssa.

-  Työntekijänsä koulutukseen sijoittava työnantaja varmistuu siitä, että työntekijä saa:

 • ajankohtaisinta tietoa alan asiantuntijoilta, jotka tuntevat voimassaolevat määräykset ja standardit
 • yhdessä tilaisuudessa laajan katsauksen tilojen ylläpitoon ja toiminnan varmentamiseen liittyvistä kokonaisuuksista.

Sisältö ja ohjelma

Ohjelma:

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00 Koulutuksen avaus

9:10 Puhdastilojen suunnittelu ja toteutus

 • Perusperiaatteita puhdastilojen suunnittelussa
 • Minkä luokan puhdastila tulee rakentaa, mistä tulee määräykset ja ohjeet (lääkevalmistus, sairaalatarvikkeiden valmistus, leikkaussalit, eristystilat, laboratoriot, elektroniikkateollisuus, elintarviketeollisuus, vaate- ja jalkineteollisuus, pesulat ja muut)
 • olosuhteet
 • Suunnitteluvaiheessa mahdolliset virheet, jotka vaikeuttavat toteutusta
 • Suunnitteluvaiheessa huomioitava tilojen muunneltavuus ja laajenemistarve
 • Toteutusvaiheessa mahdolliset ongelmat

Pekka Friberg, johtava asiantuntija, rakenteet ja sisäilmasto, Inspecta

10:15 Kysymyksille ja keskustelulle aikaa sekä tauko

10.30 Case: käyttäjäkokemuksia

 • Mitä puhdastilat vaativat huoltohenkilökunnalta?

- Miten helposti tilat ovat huollettavissa?

- Mitä saattaa ilmetä käytön aikana?

 • Kuinka hyvin tulee puhdastilan rakentamisvaiheessa ottaa huomioon laajenemistarpeet ja tilojen muovailtavuus?
 • Työntekijät: miten helposti puhdastilatyöskentely on omaksuttavissa, mitä virheitä yleisimmin tapahtuu?

Tapani Hotti , lääkevalmistus, Yliopiston Apteekki 

11.15 Kysymyksille ja keskustelulle aikaa

11:30 Lounas

12:30 Puhdastilojen automaatio

 • Automaatiojärjestelmien merkitys puhdastilalle

- tuotantoprosessit

- ilmanvaihto

- valvonta ja hälytykset

Miko Stenman, toimitusjohtaja, CRT Oy

13:45 Kahvi

14:15  Puhdastilojen mittaukset ja yleiset ongelmat ja havaitut puutteet

 • Mittausten suorittaminen prosessina
 • Mitä mittauksia puhdastilojen käyttäjät tekevät
 • Miten usein mittauksia tulee tehdä
 • Miten hyvin suunnitellut olosuhteet saadaan puhdastilassa pysymään
 • Ilmanvaihdon ongelmat
 • Tilojen käyttäjähenkilökunnan vaikutus
 • Vaatetuksessa olevat ongelmat
 • Painetasojen kanssa ongelmat
 • Päätelaitteet (suodattimet) ja niissä esiintyvät ongelmat

Pekka Friberg

15.00 Tauko          

15.15 Edellinen aihe jatkuu

15.45 Kysymyksille ja keskustelulle aikaa

16.00 Todistusten jako ja päivä päättyy

Yhteystiedot

 • training.finland@inspecta.com

  p. 010 521 600