Rakentaminen ja kiinteistöt

Puhdastilakoulutus – terveydenhoitoalan ja biotekniikan erityistilat

Koulutuksessa kuullaan millainen puhdastilan tulisi olla, mitä virheitä tulee välttää ja mitä tulee ottaa huomioon puhdastiloja rakennettaessa ja suunniteltaessa. Mikä on automaatiojärjestelmän merkitys puhdastilassa? Mitä erilaisia mittauksia puhdastiloissa pitää tehdä, koska ne tehdään, kuka vastaa niistä ja mitkä tekijät aiheuttavat mittausepävarmuutta?

Koulutukseen osallistuva henkilö syventää ymmärrystään terveydenhoitoalan ja biotekniikan puhdastilojen suunnittelun, rakentamisen ja toiminnan varmentamisen osalta tekijöistä, joilla yhdessä taataan tilojen korkea käytettävyysaste ja työterveyteen ja –turvallisuuteen liittyvät näkökohdat.

Koulutukseen osallistuva saa tilaisuuden oivaltaa ja löytää ratkaisun avaimia konkreettisiin, omassa työssä vastaan tulleisiin, tilojen toimintaa ja ylläpitoa koskeviin kysymyksiin vuoropuhelussa kouluttajien ja muiden alalla työskentelevien koulutettavien kanssa.

Työntekijänsä koulutukseen sijoittava työnantaja varmistuu siitä, että työntekijä saa:

 • ajankohtaisinta tietoa alan asiantuntijoilta terveydenhoitoalan ja biotekniikan puhdastilojen suunnittelun ja käytön erityisvaatimuksista
 • yhdessä tilaisuudessa laajan katsauksen tilojen ylläpitoon ja toiminnan varmentamiseen liittyvistä kokonaisuuksista.

Sisältö ja ohjelma

Ohjelma: 

8.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.30 Yleistä puhdastiloista 

 • Perusperiaatteita puhdastilojen suunnittelussa
 • Minkä luokan puhdastila tulee rakentaa, mistä tulee määräykset ja ohjeet: Turvallisuusnäkökohdat, Muita huomioitavia asioita
 • Standardien muutokset ja niiden vaikutukset
 • Suunnitteluvaiheessa huomioitavaa
 • Toteutusvaiheen ongelmia
 • Puhdastilarakentaminen vanhaan kiinteistöön

Pekka Friberg, johtava asiantuntija, rakenteet ja sisäilmasto, Inspecta Oy

9.45 Tauko 

10.00 Uusien puhdastilojen rakentaminen

Esa Högel, myyntijohtaja, Alpiq InTec Ost AG

11.15 Puhdastilojen automaatio 

 • Automaatiojärjestelmien merkitys puhdastilalle
  • tuotantoprosessit
  • ilmanvaihto
  • valvonta ja hälytykset

Miko Stenman, myyntijohtaja, Stennova Oy 

12.00 Lounas 

13.00 Case: käyttäjäkokemuksia 

 • Puhdastilat ja turvallisuus (potilas-, työ- ja ympäristöturvallisuus)
 • Mitä puhdastilat ja laitteet vaativat huoltohenkilökunnalta? Miten helposti tilat ovat huollettavissa? Mitä saattaa ilmetä käytön aikana?
 • Työntekijät: Miten helposti puhdastilatyöskentely on omaksuttavissa, mitä virheitä yleisimmin tapahtuu?
 • Prosessi- ja tilamuutosten huomioiminen jo suunnittelu- ja toteutusvaiheissa

Juha Nurkkala, LVI-asiantuntija ja Leo Sillanpää, huoltopäällikkö, HUS-Kiinteistöt Oy

14.00 Kahvi 

14.20 …edellinen aihe jatkuu 

14.50 Puhdastilojen mittaukset ja yleiset ongelmat sekä havaittuja puutteita

 • Mittausten suorittaminen prosessina
 • Mitä mittauksia puhdastilojen käyttäjät tekevät
 • Miten usein mittauksia tulee tehdä
 • Miten hyvin suunnitellut olosuhteet saadaan puhdastilassa pysymään

Ongelmakohtia:

 • Ilmanvaihto, painesuhteet, päätelaitteet ja suodattimet
 • Työtavat ja suojavaatetus
 • Prosessimuutokset

Pekka Friberg, johtava asiantuntija, rakenteet ja sisäilmasto, Inspecta

15.40 Kysymyksille ja keskustelulle aikaa 

16.00 Todistusten jako ja päivä päättyy

Yhteystiedot

 • training.finland@inspecta.com
  p. 010 521 600