Rakentaminen ja kiinteistöt

Puhdastilakoulutus - lääkkeiden ja sairaalatarvikkeiden valmistustilat

Koulutuksessa kuullaan millainen puhdastilan tulisi olla, mitä virheitä tulee välttää ja mitä tulee ottaa huomioon puhdastiloja rakennettaessa ja suunniteltaessa. Mikä on automaatiojärjestelmän merkitys puhdastilassa? Mitä erilaisia mittauksia puhdastiloissa pitää tehdä, koska ne tehdään, kuka vastaa niistä ja mitkä tekijät aiheuttavat mittausepävarmuutta?

Koulutukseen osallistuva henkilö syventää ymmärrystään lääkkeiden ja sairaalatarvikkeiden valmistuksessa käytettävien puhdastilojen suunnittelun, rakentamisen ja toiminnan varmentamisen osalta tekijöistä, joilla yhdessä taataan tilojen korkea käytettävyysaste ja työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät näkökohdat.

Koulutukseen osallistuva saa tilaisuuden oivaltaa ja löytää ratkaisun avaimia konkreettisiin, omassa työssä vastaan tulleisiin, tilojen toimintaa ja ylläpitoa koskeviin kysymyksiin vuoropuhelussa kouluttajien ja muiden alalla työskentelevien koulutettavien kanssa.

Työntekijänsä koulutukseen sijoittava työnantaja varmistuu siitä, että työntekijä saa:

- ajankohtaisinta tietoa alan asiantuntijoilta lääkkeiden ja sairaalatarvikkeiden valmistuksessa käytettävien puhdastilojen käytön ja suunnittelun erityisvaatimuksista

- yhdessä tilaisuudessa laajan katsauksen tilojen ylläpitoon ja toiminnan varmentamiseen liittyvistä kokonaisuuksista.

Sisältö ja ohjelma

Ohjelma: 

8.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

8.30 Yleistä puhdastiloista 

 • Perusperiaatteita puhdastilojen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • Minkä luokan puhdastila tulee rakentaa, mistä tulee määräykset ja ohjeet
 • Standardien muutokset ja niiden vaikutukset
 • Suunnitteluvaiheessa huomioitavaa
 • Toteutusvaiheen ongelmia
 • Puhdastilarakentaminen vanhaan kiinteistöön

Pekka Friberg, johtava asiantuntija, rakenteet ja sisäilmasto, Inspecta 

9.45 Tauko 

10.00 Uusien puhdastilojen rakentaminen

Esa Högel, Sales Manager, Alpiq InTec Ost AG

11.15 Puhdastilojen automaatio 

 • Automaatiojärjestelmien merkitys puhdastilalle
  • tuotantoprosessit
  • ilmanvaihto
  • valvonta ja hälytykset

Miko Stenman, myyntijohtaja, Stennova Oy 

12.00 Lounas 

13.00 Case: käyttäjäkokemuksia

 • Mitä puhdastilat vaativat huoltohenkilökunnalta? Miten helposti tilat ovat huollettavissa? Mitä saattaa ilmetä käytön aikana?
 • Kuinka hyvin tulee puhdastilan rakentamisvaiheessa ottaa huomioon laajenemistarpeet ja tilojen muovailtavuus?
 • Työntekijät: miten helposti puhdastilatyöskentely on omaksuttavissa, mitä virheitä yleisimmin tapahtuu?

Tapani Hotti, lääkevalmistus, Yliopiston Apteekki 

14.00 Kahvi

14.30 Puhdastilojen mittaukset ja yleiset ongelmat sekä havaittuja puutteita  

 • Mittausten suorittaminen prosessina
 • Mitä mittauksia puhdastilojen käyttäjät tekevät
 • Miten usein mittauksia tulee tehdä
 • Miten hyvin suunnitellut olosuhteet saadaan puhdastilassa pysymään

Ongelmakohtia:

 • Ilmanvaihto, painesuhteet, päätelaitteet ja suodattimet
 • Työtavat ja suojavaatetus
 • Prosessimuutokset

Pekka Friberg, Inspecta 

15.30 Kysymyksille ja keskustelulle aikaa 

16.00 Todistusten jako ja päivä päättyy

Yhteystiedot

 • training.finland@inspecta.com
  p. 010 521 600