Rakentaminen ja kiinteistöt

Puhdastilakoulutus - elintarviketeollisuuden puhdastilat

Koulutuksessa kuullaan millainen puhdastilan tulisi olla, mitä virheitä tulee välttää ja mitä tulee ottaa huomioon puhdastiloja rakennettaessa ja suunniteltaessa. Mikä on automaatiojärjestelmän merkitys puhdastilassa? Mitä erilaisia mittauksia puhdastiloissa pitää tehdä, koska ne tehdään, kuka vastaa niistä ja mitkä tekijät aiheuttavat mittausepävarmuutta?

Koulutukseen osallistuva henkilö syventää ymmärrystään elintarviketeollisuudessa käytettävien puhdastilojen suunnittelun, rakentamisen ja toiminnan varmentamisen osalta tekijöistä, joilla yhdessä taataan tuotteiden turvallisuus ja tuotantoprosessin tehokkuus sekä työterveyteen ja –turvallisuuteen liittyvät näkökohdat.

Koulutukseen osallistuva saa tilaisuuden oivaltaa ja löytää ratkaisun avaimia konkreettisiin, omassa työssä vastaan tulleisiin, tilojen toimintaa ja ylläpitoa koskeviin kysymyksiin vuoropuhelussa kouluttajien ja muiden alalla työskentelevien koulutettavien kanssa.

Työntekijänsä koulutukseen sijoittava työnantaja varmistuu siitä, että työntekijä saa:

- ajankohtaisinta tietoa alan asiantuntijoilta elintarviketeollisuudessa käytettävien puhdastilojen suunnittelun ja käytön erityisvaatimuksista

- yhdessä tilaisuudessa laajan katsauksen tilojen ylläpitoon ja toiminnan varmentamiseen liittyvistä kokonaisuuksista.

Sisältö ja ohjelma

Ohjelma: 

8.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

8.30 Yleistä puhdastiloista 

 • Perusperiaatteita puhdastilojen suunnittelussa
 • Puhdastiloille asetettavat vaatimukset
  • Normit ja ohjeet
  • Tuote-, työ- ja ympäristöturvallisuus
 • Suunnitteluvaiheessa huomioitavaa
 • Toteutusvaiheen ongelmia
 • Puhdastilarakentaminen vanhaan kiinteistöön

Pekka Friberg, johtava asiantuntija, rakenteet ja sisäilmasto, Inspecta

9.45 Tauko 

10.00 Uusien puhdastilojen rakentaminen

Esa Högel, myyntijohtaja, Alpiq InTec Ost AG 

11.15 Puhdastilojen automaatio

 • Automaatiojärjestelmien merkitys puhdastilalle
  • Tuotantoprosessit
  • Ilmanvaihto
  • Valvonta ja hälytykset

Miko Stenman, myyntijohtaja, Stennova Oy 

12.00 Lounas 

13.00 Case: käyttäjäkokemuksia

 • Mitä puhdastilat vaativat huoltohenkilökunnalta? Miten helposti tilat ovat huollettavissa? Mitä saattaa ilmetä käytön aikana?
 • Prosessi- ja tilamuutosten huomioiminen jo suunnittelu- ja toteutusvaiheissa
 • Työntekijät: miten helposti puhdastilatyöskentely on omaksuttavissa, mitä virheitä yleisimmin tapahtuu?

Ville Klasila, tuotantojohtaja, Uotilan leipomo Oy 

14.00 Kahvi 

14.30 Puhdastilojen mittaukset ja yleiset ongelmat ja havaitut puutteet 

 • Mittausten suorittaminen prosessina
  • Mittaukset osana jatkuvaa validointia
 • Mitä mittauksia puhdastilojen käyttäjät tekevät
 • Miten usein mittauksia tulee tehdä
 • Miten hyvin suunnitellut olosuhteet saadaan puhdastilassa pysymään
 • Ongelmakohtia:
  • Ilmanvaihto, painesuhteet, päätelaitteet ja suodattimet
  • Työtavat ja suojavaatetus
  • Prosessimuutokset

Pekka Friberg, johtava asiantuntija, rakenteet ja sisäilmasto, Inspecta 

15.30 Kysymyksille ja keskustelulle aikaa 

15.45 Todistusten jako ja päivä päättyy

Yhteystiedot

 • training.finland@inspecta.com
  p. 010 521 600