Automaatioturvallisuus ja toiminnallinen turvallisuus

Prosessiteollisuuden turva-automaatio ja IEC 61511

Koulutuksessa käydään läpi prosessiteollisuuden turva-automaatiojärjestelmien suunnittelu standardin IEC 61511 mukaisesti. Standardi IEC 61511 on prosessiteollisuuden sovellusstandardi yleisestä toiminnallisen turvallisuuden standardista IEC 61508. Koulutuksessa käydään läpi koko toiminnallisen turvallisuuden elinkaaren mukainen turva-automaatiotoimintojen suunnitteluprosessi. Lisäksi koulutuksessa perehdytään eri suunnitteluvaiheissa käytettäviin riskianalyysimenetelmiin, aihealueen käsitteisiin ja suunnittelumenetelmiin sekä kelpuutukseen ja sertifiointiin liittyviin kysymyksiin.

Koulutus soveltuu henkilölle, joiden toimenkuvaan kuuluu turva-automaatiojärjestelmien suunnittelu, valmistus tai käyttäminen ja ylläpito prosessiteollisuuden laitoksilla. Koulutus antaa vahvat perustiedot turva-automaatioratkaisujen suunnittelusta sekä tarjoaa mahdollisuuden osaamisen syventämiseen.  Koulutuksessa esitettävä turva-automaation suunnittelu- ja toteutusmalli auttavat varmistamaan viranomaisvaatimukset täyttävän turva-automaatioratkaisun toteuttamisen.

Sisältö ja ohjelma

Koulutuksen ohjelma:

Koulutuspäivät alkavat kello 8.30 aamukahvilla. Varsinainen luento-osuus alkaa kello 9.00 ja loppuu kello 16.30. Luentojen välissä on lounas kello 12.00 ja iltapäiväkahvi kello 14.00.

Päivä 1:

Johdanto

Yleinen turvallisuusstrategia

Direktiivit ja lainsäädäntö

Toiminnallisen turvallisuuden standardit

IEC 61511 rakenne

Työprosessi ja organisaatio

Turvatyöprosessi

Vaatimukset organisaatiolle

Tarkastusvaatimukset

Tauko

 IEC 61511 perusteet

Tärkeimmät käsitteet

Suunnitteluperiaatteet

Vaatimusten määrittäminen

Lounas

Riskin arviointimenetelmät

Alustavat riskiarvioinnit

Laitos- ja järjestelmätason riskit

Laitetason riskit

Turvallisuuden eheystasojen määrittäminen (TET/SIL-tasot)

Kahvi

Riskien Arviointi

Harjoitustyö

Kertaus

Kertaus päivän aiheista

Workshop

Kysymyksiä & Vastauksia

Keskustelua

 

Päivä 2:

Laitteistovaatimukset 1

Vaatimukset käytettäville komponenteille

Suunnitteluvaatimukset ja arkkitehtuuri

Vikasietoisuus vaatimukset

Tauko

Laitteistovaatimukset 2

Vikaantumislaskenta

Tehdastestit ja Kelpuutus

Dokumentointi

Muutokset ja päivitykset

Lounas

Sovellusohjelmisto

Vaatimukset ohjelmistolle

Ohjelmistokehitysmalli

Testaus ja integrointi laitteistoon

Kahvi

Turvapiirin suunnittelu

Harjoitustyö

Kertaus

Kertaus päivän aiheista

Workshop

Kysymyksiä & Vastauksia

Keskustelua

Yhteystiedot

  • training.finland@inspecta.com

    p. 010 521 600