Paloturvallisuus ja sammutusjärjestelmät

Turvajärjestelmät ja palonkestävän johtojärjestelmän toteuttaminen.

Sisältö: Koulutus tarjoaa tiivistetyn ja käytännön läheisen katsauksen palonkestävän johtojärjestelmä suunnitteluun ja toteutukseen. Sähköisiä turvajärjestelmiä koskeva standardi SFS 6000-5-56 asettaa entistä tiukempia vaatimuksia turvajärjestelmien suunnitteluun, asentamiseen ja dokumentointiin. Kuinka kaikki nämä vaatimukset käytännössä saavutetaan? Mitä ominaisuuksia vaaditaan palonkestoisilta asennustarvikkeilta? Mitä seikkoja asentamisessa pitää ottaa huomioon?

Koulutuksessa keskitytään erityisesti palonkestävän asennustavan periaatteisiin, vaatimuksiin ja käytännön toteutukseen. Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää ja tuntee sähköasennusten palonkestävän asennustavan periaatteet ja osaa soveltaa vaatimuksia käytännössä esimerkiksi rakennusten poistumisvalaistuksen ja muiden sähköisten turvajärjestelmien toteutuksessa.

Sisältö ja ohjelma

Ohjelma:

08.00 Ilmoittautuminen,  aamukahvi ja suolainen kahvileipä

08.30 Palonkestävä sähköasennus, missä ja milloin?

 • Lainsäädäntö ja rakentamismääräykset
 • Palo- ja pelastusturvallisuus
 • Standardit ja muut vaatimukset
 • Toimintakyky ja palonkestoisuus

09.15 Tauko

09.30 Sähköiset turvajärjestelmät SFS 6000-5-56

 • Yleistä turvajärjestelmistä
 • Turvajärjestelmän rakenne ja osat
 • Esimerkki turvajärjestelmästä: poistumisvalaistus

10.15  Tauko

10.30 Palonkestävä kaapeli johtojärjestelmän osana

 • Kaapeleihin liittyviä termejä ja käsitteitä
 • Palonkestävä kaapeli ja sen asentaminen
 • Kaapelivalmistajan asennusohje

11.15 Tauko

11.30 Palonkestävä johtojärjestelmä kokonaisuutena

 • Asennustavan yleisiä periaatteita
 • Millaisia asennustarvikkeita voidaan käyttää?
 • Käyttöönottotarkastus, merkinnät ja dokumentointi
 • Esimerkkejä palonkestävistä sähköasennuksista

12.30 Lounas, jonka jälkeen koulutus päättyy

Yhteystiedot

 • training.finland@inspecta.com

  p. 010 521 600