Paloturvallisuus ja sammutusjärjestelmät

Paloilmoitintutkinto (Tukes -vastuuhenkilötutkinto)

Aikataulu:

  • Aamukahvia on tarjolla klo 9.00 alkaen
  • Tutkinto alkaa klo 10.00
  • Lopetus klo 13.00

Tutkintoon on saavuttava klo 11.00 mennessä ja sieltä saa poistua aikaisintaan klo 11.00.


Tutkintotilasta ei saa poistua tutkinnon aikana.

Sisältö ja ohjelma

LISÄTIETOA PALOILMOITINTUTKINNOSTA

Yleistä

Inspecta Oy järjestää pelastustoimen laitteista säädetyn lain 10/2007 9§ tarkoittamia paloilmoitintutkintoja. Paloilmoitintutkinnon hyväksyttävästi suorittamalla osallistuja osoittaa tunnistavansa paloilmoitinalaa koskevat säädökset ja yleisesti hyväksytyt alan suunnittelu- ja asennusohjeet sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Tutkinnoilla tavoitteena on varmistaa osallistujan erityisosaaminen koskien paloilmoitinalaa koko paloilmoittimen elinkaaren ajalta alkaen laitteistoissa käytettävien tuotteiden markkinoille saattamisesta, rakentamisen perusteista, toteutuksesta, käytöstä aina laitteiden käytöstä poistoon. Tutkinnosta suoriutuminen edellyttää siis paloilmoitinalaan vaikuttavien säädösten ja ohjeistuksen lisäksi myös rakenteellisen palontorjunnan sekä paloilmoittimeen yhteen liitettävien järjestelmien ja laitteistojen laaja-alaista tuntemusta.

Tutkintoja järjestetään kolme kertaa vuodessa: tammikuussa, toukokuussa ja marraskuussa. Tarkemmat päivämäärät on nähtävissä Inspectan kotisivuilla.

Tutkintoon ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua tutkintoon tästä tai alla olevasta linkistä. Toimi ohjelmiston antamien ohjeiden mukaisesti ja täytä huolellisesti kaikki pyydetyt kohdat. Ilmoittautumisesta ei tule erillistä vahvistusta, sillä onnistuneen ilmoittautumisen tapahduttua ohjelma sulkeutuu.

Tutkinto

Tutkintotilaisuus sisältää sekä kysymyssarjoja, että harjoitustöitä. Tutkintoon suositellaan tuotavaksi itse laadittu tiivistelmä koskien osallistujan näkemystä tutkintoalueen tärkeimmistä asioista. Hyvä tiivistelmä käsittelee paloilmoittimien koko elinkaarta lähtien tuotteiden markkinoille saattamisesta, rakennushankkeen suunnittelusta aina laitteiston käytöstä poistamiseen. Kun tiivistelmä jätetään kuulustelun yhteydessä arvosteltavaksi, siitä on mahdollista saada ylimääräisiä pisteitä. Tiivistelmän tulee olla tutkintoon tulijan itsensä laatima ja allekirjoittama.

Tutkinnon kysymysten aihealueet pohjautuvat seuraaviin paloilmoitinalaa koskeviin julkisuihin:

  • pelastuslaki (379/2011)
  • laki pelastustoimen laitteista (10/2007)
  • paloilmoittimia koskeva määräys Julkaisu A60
  • paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohje ST 2009
  • ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta julkaisut E1, E2 ja E4.

Niistä tulee kiinnittää huomiota erityisesti kohtiin, jotka koskevat kiinteistöjen paloturvallisuutta, paloilmoittimia, niiden rakentamis- ja määräytymisperusteita sekä palo-osastointiin ja tapaan sekä niiden merkitykseen.

Kaikki edellä mainittu sekä myös muu alaan liittyvä taustamateriaali voi olla mukana tutkinnossa. Aineistoa on hankittavissa esimerkiksi Editasta tai Suomen pelastusalan keskusjärjestöstä ja Sähköinfosta.

Tutkinnon aluksi varmennetaan tutkinnon suorittajan henkilöllisyys, joten tulijan on siihen syytä ennakolta varautua.

Muuta

Tieto saavutetusta tutkintotuloksesta tai tutkintotodistus toimitetaan noin kolmen viikon kuluessa kaikille osallistujille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun osoitteeseen.

Tutkintoon osallistujilta kerätään tutkintomaksu (190 euroa + alv 24%), sisältäen tutkintotodistuksen. Maksu peritään jälkikäteen.

Lisätietoja:

Hannu Eromäki
Inspecta Tarkastus
Puhelin: 0400 527 383
Email: hannu.eromaki@inspecta.com

Yhteystiedot