Koneturvallisuus, nostolaitteet ja nosturit

Nostotaljojen tarkastajakoulutus

Lainsäädännön mukaan työnantajan on varmistuttava nostotaljojen asianmukaisesta toimintakunnosta. Tämän vuoksi pätevän henkilön on tehtävä niille määrävälein tarkastuksia. Jotta työntekijä olisi pätevä tarkastamaan nostotaljojen, hänen tulee olla perehtynyt niiden rakenteeseen ja käyttöön. Koulutuksessa käsitellään nostotaljoja koskevia säädöksiä ja standardeja, yleisimpien taljojen rakenteita ja niiden tarkastusvaatimuksia sekä harjoitellaan tarkastamista käytännössä.

Sisältö ja ohjelma

 

8.00 – 8.30      Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.30  Nostotaljoja ja niiden käyttöä koskevat vaatimukset lainsäädännössä ja standardeissa

 • Valmistajien velvollisuudet (konedirektiivi 2006/42/EY)
 • Työnantajien velvollisuudet (VNa 403/2008)
 • Standardit

9.30 Nostotaljojen käyttö

 • Nosto- ja vetotaljojen erot 
 • Nostopisteet 
 • Siirtovaunut ja ratapalkit
 • Käyttäminen nostoapuvälineenä

10.30 Nostotaljojen tarkastus ja hylkäysperusteet

 • Erilaiset välineet
 • Tarkastaminen ja hylkäysperusteet

11.30 - 12.15 Lounas

12.15 Tarkastusharjoituksia

 • Ketjuviputalja
 • Köysiviputalja
 • Ketjutalja
 • Lompakkotalja
 • Siirtovaunut

13.45 Kahvi

14.00 Tarkastusharjoitukset jatkuvat

16.00 Koulutus päättyy