Koneturvallisuus, nostolaitteet ja nosturit

Nostoapuvälineiden suunnittelijakoulutus

Nostoapuvälineiden suunnittelua koskevat standardit muuttuvat. Tämä vaikuttaa erityisesti niiden lujuusteknilliseen suunnitteluun sekä vaatimustenmukaisuuden todentamiseen. Kurssilla käydään päivän aikana läpi mikä muuttuu sekä käsitel-lään tärkeimpiä suunnitteluun liittyviä osa-alueita tuoreimman tiedon perusteella.

Tutustu myös:
Nostoapuväline- ja nostolaitekoulutusten hierarkiakaaviosta
 näkee yhdellä silmäyksellä Inspectan koko koulutustarjonnan nostolaitepuolen  alueella.

Sisältö ja ohjelma

08.30 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00 Nostoapuvälineiden valmistusta koskevat vaatimukset lainsäädännössä

 • Valmistajien velvollisuudet (konedirektiivi 2006/42/EY)
 • Teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuus (konelaki 1016/2004)

 Jukka Laaksonen, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus

10.00 Muutokset irrotettavia nostoapuvälineitä koskevan standardin EN 13155 vaatimuksiin

 • suunnitteluperusteet
 • sarjavalmisteiset välineet
 • yksittäin valmistetut välineet
 • todentamismenettelyt

Jukka Laaksonen

11.00 Lujuuslaskenta nosturistandardien EN 13001 -sarjaan perustuen

 • kuormitustapaukset
 • luokittelu
 • staattinen lujuus
 • väsyminen

Markku Kemppi, DI, Teräsmies ja Rautarouva Oy / Mikkelin ammatti-korkeakoulu

11.45 Lounas

12.45 FEM-laskenta                   

 • mallit
 • tulosten tulkinta
 • raportointi

Markku Kemppi

13.45 Riskien arviointi

 • menetelmät
 • standardinmukaiset nostoapuvälineet
 • erikoisnostoapuvälineet
 • raportit    

Jukka Laaksonen

14.30 Kahvi

14.45 Valmistuksen vaatimukset

 • laadunvalvonta
 • hitsaus

Markku Kemppi

15.30 Poikkeavien käyttöolosuhteiden huomioiminen

 • sulan metallin käsittely
 • henkilönostot
 • offshore
 • ydinteknisen materiaalin käsittely

Jukka Laaksonen

16.15  Päivä päättyy

Yhteystiedot

 • training.finland@inspecta.com

  p. 010 521 600