Kemikaaliturvallisuus

Nestekaasulaitosten turvallisuus ja lakisääteiset tarkastusvelvoitteet

1.1.2013 voimaan tulleen Valtioneuvoston asetuksen mukaan tarkastuslaitos tekee nestekaasulaitoksen määräaikaistarkastukset kun varastoidun nestekaasun määrä on 5 – 50 tonnia. Tässä koulutuksessa esitetään lakisääteiset vaatimukset ja tarkastuskäytännöt.

Sisältö ja ohjelma

08.30 - 09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00 Viranomaisen puheenvuoro

  • lainsäädännöt
  • velvoitteet laitos tarkastuksilla
  • ohjeet

 Sanna Pietikäinen ,ylitarkastaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

10.30 Tarkastus käytännössä

Juha Hämäläinen, asiantuntija, Inspecta Tarkastus

11.30  Lounas

12.30 Nestekaasusäiliön tarkastukset

  • maan peitteinen
  • maan alainen
  • maan päällinen
- varolaitejärjestelmä

Jyri Lavikka, tekninen asiantuntija, Inspecta Tarkastus

14.00 Kahvi

14.30 Vanhojen säiliöiden muutokset

  • Mitä tulee huomioida tehtäessä säiliöiden muutoksia            

Juha Purje, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus

15.15 Onnettomuudet ja niiden seuraukset

  • Nestekaasulaitosten onnettomuudet ovat harvinaisia, mutta jos onnettomuus sattuu, kuolonuhrit ovat mahdollisia.

Juha Purje

16.00 Päivä päättyy