Painelaitteet ja hitsaus

Metallirakenteiden uudet vaatimukset ja CE-merkintä

Yli kahden vuosikymmenen mittainen kehitystyö teräsrakentamista koskevien vaatimusten ja käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi on valmistusmassa, ja teräsrakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa ollaan siirtymässä uusien yleiseurooppalaisten standardien käyttöön. Uusi teräsrakenteiden toteutusta koskeva standardi SFS-EN 1090-2 tuo mukanaan monia yksityiskohtaisia vaatimuksia teräsrakenteiden valmistukseen.

Standardiin SFS-EN 1090-2 perustuviiin vaatimuksiin siirtyminen alkoi teräsrakenteiden toteuttamisessa vuonna 2011. Muuttuvat vaatimukset koskevat kaikkia alalla työskenteleviä: Kantavien teräsrakenteiden valmistukseen on tulossa pakollinen kolmannen osapuolen valvonta. Lisäksi erityisesti hitsausohjeiden hyväksyntään ja hitsauskoordinoijan pätevyyteen liittyvät vaatimukset ovat tiukentumassa. Teräsrakenteiden toteutuseritelmä tuo myös paljon uusia tehtäviä suunnittelijalle. Kantavien teräsrakenteiden CE-merkintä tuli pakolliseksi 2014.

Uusien toteutusstandardien kattavuus on sama kuin teräsrakenteiden suunnittelua koskevalla standardisarjalla EN 1993. Sovellusalana on siten kantavien teräsrakenteiden toteuttaminen seuraavissa sovelluksissa:

 • Talonrakentaminen
 • Sillat
 • Paineettomat säiliöt, siilot ja savupiiput
 • Mastot ja tornit
 • Paalut
 • Nosturiradat

Sisältö ja ohjelma

08.30-09.00     Kahvi ja ilmoittautuminen 

09.00 Teräsrakenteita koskevien vaatimusten tilanne

 • Suomen rakentamismääräyskokoelman uudistuvat määräykset ja ohjeet
 • SFS-EN 1090-1
 • SFS-EN 1090-2

09.30 Kantavien metallirakenteiden CE-merkintä  (SFS-EN 1090-1)

 • CE-merkinnän sisältö ja merkitys
 • Vaatimukset valmistajalle
 • Alkutestaus
 • Laadunvarmistusjärjestelmä 

10.30 Teräsrakenteiden tekniset vaatimukset (SFS-EN 1090-2)

 • Yleisperiaatteet
 • Toteutusluokat
 • Toteutuseritelmä
 • Lisätiedot
 • Vaihtoehtoiset vaatimukset

11.15 Lounas

12.15 Käytettävät tuotteet ja esivalmistus

 • Käytettäville tuotteille asetettavat vaatimukset
 • Jäljitettävyys
 • Leikkaaminen
 • Reikien teko
 • Kokoaminen

13.15  Hitsaus

 • Yleisvaatimukset
 • Hitsausohjeet
 • Hitsauksen koordinointi
 • Hitsaustyö
 • Hyväksymiskriteerit 

14.00 Kahvitauko

14.30 Mekaaninen kiinnittäminen ja pintakäsittelyt

 • Ruuviliitosten yleiset vaatimukset
 • Esijännittämättömät ruuviliitokset
 • Esijännitetyt ruuviliitokset
 • Pintakäsittelyt 

15.25 Tarkastukset

 • Tarkastussuunnitelma
 • Ruuviliitosten tarkastaminen
 • Hitsausliitosten tarkastaminen
 • Pintakäsittelyn tarkastaminen

 16.00 Koulutus päättyy

Yhteystiedot