Painelaitteet ja hitsaus

Metallirakenteiden uudet vaatimukset ja CE-merkintä

Rakenteellisten  teräs- ja alumiinikokoonpanojen CE-merkintä tuli pakolliseksi 1.7.2014, kun standardin EN 1090-1 siirtymäaika päättyi. Uusiin yleiseurooppalaisiin vaatimuksiin siirtyminen toteutui kaikilta osiltaan 1.1.2017, kun ympäristöministeriön julkaiseman Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeet Teräsrakenteet 2016 tulivat voimaan.  Ohjeet Teräsrakenteet 2016 sisältävät mm teräsrakenteiden suunnittelustandardien kansalliset liitteet ja kytkevät siten yhteen teräsrakenteiden suunnittelustandardit (EN 1993) ja toteutusstandardit (EN 1090).  EN 1993 suunnittelustandardit ja EN 1090 toteutusstandardit ovat ainoa virallisesti hyväksytty normijärjestelmä teräsrakenteiden  suunnitteluun ja toteutukseen Suomessa.

Koulutuksessa käydään läpi rakenteellisten teräs- ja alumiinikokoonpanojen kokoonpanojen CE-merkinnälle asetettavat vaatimukset. Lisäksi käsitellään yksityiskohtaisesti teräskokoonpanojen toteutukselle asetettavat tekniset vaatimukset alkaen käytettävistä tuotteista ja päätyen  esivalmistuksen, hitsauksen, mekaanisen kiinnittämisen, pintakäsittelyn ja tarkastuksen kautta valmiisiin CE-merkittäviin kokoonpanoihin.

Koulutuksessa käsitellään myös suunnittelijan tehtäviä metallirakenteiden toteuttamista koskevien vaatimusten esittämisessä toteutuseritelmässä.     

Sisältö ja ohjelma

08.30-09.00     Kahvi ja ilmoittautuminen 

09.00 Teräsrakenteita koskevien vaatimusten tilanne

 • Suomen rakentamismääräyskokoelman uudistuvat määräykset ja ohjeet
 • SFS-EN 1090-1
 • SFS-EN 1090-2

09.30 Kantavien metallirakenteiden CE-merkintä  (SFS-EN 1090-1)

 • CE-merkinnän sisältö ja merkitys
 • Vaatimukset valmistajalle
 • Alkutestaus
 • Laadunvarmistusjärjestelmä 

10.30 Teräsrakenteiden tekniset vaatimukset (SFS-EN 1090-2)

 • Yleisperiaatteet
 • Toteutusluokat
 • Toteutuseritelmä
 • Lisätiedot
 • Vaihtoehtoiset vaatimukset

11.15 Lounas

12.15 Käytettävät tuotteet ja esivalmistus

 • Käytettäville tuotteille asetettavat vaatimukset
 • Jäljitettävyys
 • Leikkaaminen
 • Reikien teko
 • Kokoaminen

13.15  Hitsaus

 • Yleisvaatimukset
 • Hitsausohjeet
 • Hitsauksen koordinointi
 • Hitsaustyö
 • Hyväksymiskriteerit 

14.00 Kahvitauko

14.30 Mekaaninen kiinnittäminen ja pintakäsittelyt

 • Ruuviliitosten yleiset vaatimukset
 • Esijännittämättömät ruuviliitokset
 • Esijännitetyt ruuviliitokset
 • Pintakäsittelyt 

15.25 Tarkastukset

 • Tarkastussuunnitelma
 • Ruuviliitosten tarkastaminen
 • Hitsausliitosten tarkastaminen
 • Pintakäsittelyn tarkastaminen

 16.00 Koulutus päättyy

Yhteystiedot