Sähköturvallisuus ja räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus (ATEX ja Ex)

Mekaanisen ja sähköisen ATEX-laitteen korjaus, huolto ja kunnossapito

Räjähdysvaarallisia tiloja koskevat vaatimukset uudistuivat ja vaatimukset koskevat kaikkia ATEX-tiloissa käytettäviä laitteita ja asennuksia. Uuden ATEX-laitedirektiivin kansallinen lainsäädäntö astui voimaan alkusyksystä 2016. Myös tärkeimmät Ex-tilojen sähköasennuksia koskevat standardit SFS-EN 60079-14 ja SFS-EN 60079-17 uudistuivat.

Millaisia muutoksia uudet vaatimukset asettavat ATEX-tilojen ja –laitteiden turvallisuudelle? Mitä asioita ATEX-turvallisuuteen liittyy mekaanisten ja sähkölaitteiden näkökulmasta? Kuinka huollon ja kunnossapidon keinoin voidaan varmistaa ATEX-turvallisuus? 

Koulutuksessa tarkastellaan ATEX-turvallisuutta ja sen varmistamista erityisesti kokonaisuutena huomioiden usein unohdetut mekaaniset laitteet ja niille asetetut vaatimukset. ATEX-turvallisuuteen liittyy olennaisena osana myös tiloissa työskentelevien henkilöiden osaaminen ja sen varmistaminen. Millä keinoin ihmisen ATEX-turvallisuutta voidaan kehittää?

Sisältö ja ohjelma

08.30 Ilmoittautuminen ja kahvi suolaisella kahvileivällä 

09.00 Päivän avaus 

09.10 ATEX –direktiivit, lainsäädäntö, räjähdyssuojusasiakirja, osaamisvaatimukset

Juha Kurvinen, tekninen asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy

10.00 Mitä ATEX on, tietopaketti mekaanisen kunnossapidon näkökulmasta

 • Mekaanisiin laitteisiin liittyvät standardit
 • ATEX-tiloissa tapahtuva kunnossapito
 • Huomioita laitteista ja henkilöturvallisuudesta 

Riku Vuorinen tuotepäällikkö, VTT Expert Services Oy 

11.00 Huollon vaatimukset 

 • Koulutustaso
 • Kunnossapito-ohjelmat
 • Työlupakäytännöt

Jari Välilä, kunnossapitopäällikkö, Borealis Polymers Oy

12.00 Lounas 

13.00 Korjaus

 • Korjaus
 • Muutostyöt
 • Tarkastukset
 • Dokumentointi

Ralf Liljestrand, laatupäällikkö, Metso Flow Control Oy

14.00 Kahvi 

14.30 Ex-tilojen tarkastukset ja kunnossapito

 • Käyttöönottotarkastukset
 • Muut lakisääteiset tarkastukset
 • Haltijan tekemät kunnossapitotarkastukset

Marko Lyytinen, tarkastusinsinööri, Inspecta Tarkastus Oy  

15.15 Case: ATEX ja Pölynpoistolaitteet ja järjestelmät

 • Tilaluokitus
 • Varusteet
 • Räjähdyssuojaus ja räjähdyksen leviämisen esto

Markku Juntunen, myyntipäällikkö,  Dustec Oy

16.00 Loppukeskustelu, mahdollisiin kysymyksiin vastaaminen

16.15 Päivä päättyy

Yhteystiedot

 • training.finland@inspecta.com
  p. 010 521 600