Koneturvallisuus, nostolaitteet ja nosturit

Lujuusopin perusteiden kertausta insinööreille

Rakenteiden ja koneenrakennuksen minivaatimuksena on, että rakenne tai kone kestää sille tulevat kuormitukset riittävällä varmuudella. Koulutuksessa käydään läpi lujuusopin perusteisiin liittyvät asiat, joita tarvitaan jokapäiväisessä mitoitustyössä. Lisäksi koulutusmateriaaliin sisältyy Mathcad:llä tehtyjä esimerkkejä, joita voidaan soveltaa käytännön ongelmiin.

Sisältö ja ohjelma

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

9:00 Yleistä lujuusopista

-       kappaleen lujuusopilliset ominaisuudet

-       laskentamallit

-       rasitussuureet

-       varmuudesta

-       vauriotavat

10:00 Normaali- ja leikkausjännitys

-       normaalijännitys

-       teräksen jännitys-venymä- käyrä

-       Hooken laki

-       leikkausjännitys

-       suoran palkin taivutus

-       poikkileikkaussuureet

-       taivutuspalkin leikkausjännitys

11:30 Lounas 

12:15 Vääntö

-       vapaa/estetty vääntö

-       akselin vääntö

-       avoprofiilin vääntö

-       vääntökeskiö

13:15 Plastisuusteorian mukainen mitoitus

-       yleistä

-       plastinen taivutus

-       plastinen taivutusvastus

14:00 Kahvi 

14:15 Stabiliteetti

-       yleistä

-       nurjahdus

-       kiepahdus

-       lommahdus

15:15 Väsyminen

-       yleistä

-       väsyttävä kuormitus

-       lovenmuoto- ja vaikutusluku

-       väsymislujuuspiirrokset

-       varmuus eri kuormitustapauksille     

16.00 Koulutus päättyy

Yhteystiedot