Auditointi & Laatu

Laatupäälliköiden brush up

Koulutuksen tavoitteena on käydä läpi keskeiset laatupäällikön tehtävät laadunhallintajärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen näkökulmasta.

Sisältö ja ohjelma

 • Johtamisjärjestelmien standardien tilanne (laatu, ympäristö ja OHSAS)
 • Laatupäällikön tehtävät
 • Laatupäällikön motivaatio: mistä vääntöä kehitystyöhön
 • Integroidut johtamisjärjestelmät, järjestelmien yhdistämisen periaatteet ja hyödyt
 • Keskeisiä havaintoja johtamisjärjestelmien kehityskohteista perustuen ulkoisten arviointien kokemuksiin
 • Osallistujille tärkeiden aiheiden läpikäynti perustuen ennakkokyselyyn

Päivän aikataulu:

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Avaus ja esittäytyminen

11.30 Lounas

14.00 Iltapäiväkahvi

16.00 Päivä päättyy


Päivän sisältö:

 • Johtamisjärjestelmien standardien tilanne (laatu, ympäristö ja OHSAS)
 • Laatupäällikön tehtävät
 • asiakastyytyväisyys ja asiakaspalaute
 • sisäiset arvioinnit
 • johdon katselmus
 • ostotoiminnan laadunhallinta: toimittajat ja alihankkijat
 • prosessien kehittäminen
 • korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet
 • dokumentaation hallinta
 • prosessidokumentaation ylläpito ja muutosten hallinta
 • asiakirjojen ja laatutiedostojen käytettävyys ja ylläpito
 • Laatupäällikön motivaatio: mistä vääntöä kehitystyöhön
 • Integroidut johtamisjärjestelmät, järjestelmien yhdistämisen periaatteet ja hyödyt
 • Keskeisiä havaintoja johtamisjärjestelmien kehityskohteista perustuen ulkoiste arviointien kokemuksiin
 • Osallistujille tärkeiden aiheiden läpikäynti perustuen ennakkokyselyyn 

Yhteystiedot