Auditointi & Laatu

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ISO 9001 -hengessä

Koulutuksessa opitaan ISO 9001 -standardin mukaisen laatujärjestelmän rakentamisen perusteet, asiakkaiden ja sidosryhmien rooli järjestelmän tavoitteissa, sisällössä, prosesseissa, resursseissa ja palautteiden hankinnassa.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää etukäteistehtävän, kaksi lähiopetuspäivää ja välitehtävän.

Ennakkotehtävänä on oman organisaation nykytilan kartoittaminen. Välitehtävänä on laadunhallintajärjestelmän projektisuunnitelman laatiminen ja prosessien tunnistaminen.

Sisältö ja ohjelma

1. Päivä

8.30 Ilmoittautuminen, kahvi

9.00 Kertausta

 • mitä laatu on?
 • mikä on laadunhallintajärjestelmä?
 • voiko laatua ohjata?

10.00 ISO 9001

 • esittely
 • vaatimusten avaus

11.00 Prosessioppia

 • prosessien tunnistaminen
 • määrittäminen
 • kuvaaminen
 • mittarointi
 • seuranta

12.00 Lounas

13.00 Laadunhallintajärjestelmän rakenne

 • asiakirjat
 • tallenteet
 • laatukäsikirja ja sen sisällysluettelo

14.30 Kahvi

15.00 Laadunhallintajärjestelmän kehittäminen

 • projektin organisointi
 • eteneminen askel askeleelta

16.00 Välitehtävän antaminen

16.30 Päivä päättyy


2. Päivä

8.45 Kahvi

9.00 Välitehtävien purku

11.00 Käytännön ohjeita

 • ISO 9001 alueille 5-7
 • projektin läpiviemiseen

12.00 Lounas

13.00 Käsittely ja analysointi

 • analysointi
 • käsittely kokouksissa
 • toimenpiteiden toteutus

14.00 Johdon katselmukset

14.30 Kahvi

15.00 Sisäiset auditoinnit

16.00 Jatko-ohjeet

16.30 Päivä päättyy

Yhteystiedot