Johtaminen ja prosessit

LEAN Six Sigma Green Belt (9 päivää)

Aikataulu:

1. jakso 30.–31.1.2017
2. jakso 7.–8.3.2017
3. jakso 11.–12.4.2017
4. jakso 11.–12.5.2017
5. jakso,  9.6.2017

1. jakso 30.–31.1.2017

2. jakso 7.– 8.3.2017

3. jakso 11.–12.4.2017

4. jakso 11.–12.5.2017

5. jakso,  9.6.2017

Valmennuksessa käydään läpi mm. ƒ arvovirtausta (VSM) ƒ tilastollisen ajattelun perusteita ƒ mittausjärjestelmän analysointia (MSA) ƒ prosessin kyvykkyyttä ƒ juurisyiden tunnistamista ƒ tilastollisia analyysityökaluja ƒ prosessien tilastollista ohjausta ƒ standardointia ƒ 5S-menetelmää Valmennuksen sisältö täyttää ASQ:n Six Sigma Body of Knowledge (DMAIC) –vaatimukset (GB level).

Sisältö ja ohjelma

Jaksojen teemat:

1. JAKSO Perusteet ja määrittely ƒ Leanin perusteet ƒ Lean Six Sigman perusteet ƒ Minitabin perusteet ƒ Projektin valinta

2. JAKSO Mittaus ƒ Prosessien tarkastelu ƒ Six Sigma statistiikka ƒ Mittausjärjestelmän analysointi ƒ Prosessin kyvykkyys

3. JAKSO Analysointi ƒ X:ien rajaaminen ƒ Havaintoihin perustuva analysointi ƒ Hypoteesitestauksen perusteet ƒ Normaalin ja ei-normaalin datan hypoteesitestaus

4. JAKSO Parannus ja ohjaus ƒ Prosessien mittaaminen, regressio ƒ Kehittyneemmät mallinnustekniikat ƒ Koesuunnittelu, DoE ƒ Prosessin kyvykkyyden ohjaus ƒ Lean ohjaus ƒ Virheiden hallinta ƒ Tilastollinen prosessinohjaus ƒ Ohjaussuunnitelmat

5. JAKSO Valmennuksen päätös ƒ Projektien esittely ƒ Lean Six Sigma Green Belt todistukset

Yhteystiedot

  • training.finland@inspecta.com

    puh. 010 521 600