Rakentaminen ja kiinteistöt

Kunnan sisäilmaprosessit kuntoon - ohjeita ja eväitä tilaajalle

Koulutuksessa osallistujat saavat ohjeita ja vinkkejä julkisissa rakennuksissa esiintyvien sisäilmaongelmien ratkaisuun sekä niihin liittyvien prosessien hallintaan ja hankintojen tekemiseen.  

Koulutukseen osallistuva saa tilaisuuden oivaltaa ja löytää ratkaisun avaimia konkreettisiin, omassa työssä vastaan tuleviin sisäilmaongelmia ja niiden ratkaisuja koskeviin kysymyksiin vuoropuhelussa kouluttajien ja muiden alalla työskentelevien koulutettavien kanssa. Koulutukseen osallistuvilla on mahdollisuus toimittaa etukäteen aiheeseen liittyviä kysymyksiä kouluttajille, jotka käsitellään koulutuspäivän aikana.

 

Sisältö ja ohjelma

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

09.00 Sisäilmaongelman ratkaisuprosessi kunnassa

- Sisäilmaongelmat ja niiden syyt

- Eri tahojen roolit sisäilmaprosessissa

- Miksi sisäilmaongelman ratkaisuprosessissa epäonnistutaan niin usein?

- Miksi ongelmat kärjistyvät?

- Ratkaisuja ja kehitysehdotuksia ongelmakohtiin

- Ennakkokysymysten läpikäynti

Kaisa Wallenius, johtava asiantuntija, Inspecta 

Tauko 

- Mitä sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus pitää sisällään?

- Mitä ohjeita, oppaita ja pätevyysvaatimuksia on?

  • mm. Ympäristöopas 2016: Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus

Kaisa Wallenius, Inspecta 

11.15 Hankintalaki  

- Miten hankintalaki muuttuu?

- ESPD-lomake käytännössä

- Miten laadun voi huomioida kilpailutuksissa?

- Saako sopimusta muuttaa?

Sanna Kronström, asiantuntija OTM, PTCServices Oy 

12.00 Lounas 

13.00 Miten kilpailutus kannattaa toteuttaa? Konsultin näkökulma

- Miten saan tarkoituksenmukaisia ja vertailukelpoisia tarjouksia?

- Puitesopimus vai kohdekohtainen kilpailutus?

- Case-esimerkkejä hyvistä ja huonoista tarjouspyynnöistä                 

Jyrki Pulkki, toimialapäällikkö, Inspecta 

14.30 Kahvi 

15.00 Miten kilpailutus kannattaa toteuttaa?

- Kokemuksia sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen tilaamisesta.

Ville-Veikko Lallukka, kiinteistövastaava, Sipoon kunta 

15.45 Loppukeskustelu ja todistusten jako 

16.00 Päivä päättyy

Yhteystiedot

  • training.finland@inspecta.com
    p. 010 521 600