Koneturvallisuus, nostolaitteet ja nosturit

Koneturvallisuus prosessiteollisuudessa

Koulutuksen sisältö:

Koulutuksessa käsitellään prosessilaitoksen suunnittelussa ja rakentamisessa mukana olevien eri toimijoiden rooleja ja vastuita koneturvallisuuden näkökulmasta. Päivän aikana käydään läpi mm. konedirektiivin soveltamista prosessilaitoksessa ja konedirektiivin edellyttämää koneiden riskien arviointia osana prosessilaitoksen riskien arviointia. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan tarkemmin koneiden kulkuteitä ja huoltotasoja koskeviin vaatimuksiin sekä käytännön ongelmatilanteisiin, joihin voi törmätä hyödynnettäessä olemassa olevia kulkuteitä ja huoltotasoja osana uutta konetta/konelinjaa. Koulutuksessa kuullaan myös prosessilaitoksiin sisältyviin koneisiin liittyvistä painelaitteista sekä koneturvallisuuteen liittyvistä työnantajan vastuista ja velvollisuuksista prosessilaitosta modernisoitaessa.

Koulutuksen päätteeksi on varattu aikaa päivän aikana heränneiden tai etukäteen toimitettujen osallistujien omien kysymysten käsittelyyn (kysymyksiä voi toimittaa luennoitsijoille etukäteen koulutuksen ennakkokyselykaavakkeen kautta tai sähköpostilla).

Sisältö ja ohjelma

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00 Konedirektiivin soveltaminen prosessilaitoksessa

 • Koneet, osittain valmiit koneet ja koneyhdistelmät

Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy 

10:00 Eri toimijoiden roolit ja vastuut prosessilaitosta suunniteltaessa ja rakennettaessa

 • Toiminnanharjoittaja
 • Työnantajat rakennusaikana ja laitoksen käydessä
 • Laitostoimittaja, laitetoimittajat ja alihankkijat
 • Viranomaiset
 • Tarkastuslaitokset

Jukka Laaksonen, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy 

11:00 Koneiden riskien arviointi osana prosessilaitoksen riskien arviointia

 • Konedirektiivin edellytykset riskienarvioinnille
 • Koneen prosessille aiheuttamien riskien huomioon ottaminen prosessiriskien arvioinnissa      

Jenni Kiviaho, asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy 

11:45 Lounas

12:30 Koneiden kulkutiet ja huoltotasot prosessilaitoksessa

 • Yleiset vaatimukset kulkuteille ja huoltotasoille ja niiden alakohtaiset poikkeamat C-tyypin standardeissa
 • Olemassa olevien kulkuteiden ja huoltotasojen hyödyntäminen

Jukka Laaksonen, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy 

13:30 Koneisiin liittyvät painelaitteet 

 • CE-merkintä
 • Dokumentointi
 • Valmistuksen vaatimukset

Jukka Laaksonen, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy 

14:15 Kahvi

14:45 Prosessilaitoksen modernisointi: työnantajan vastuut ja velvollisuudet koneiden osalta

Jenni Kiviaho, asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy 

15:30 Osallistujien omien kysymysten käsittely 

16:00 Koulutus päättyy