Koneturvallisuus, nostolaitteet ja nosturit

Koneiden ja konelinjojen modernisointi turvallisuusnäkökulmasta

Koulutuksen sisältö:
Koulutuksessa tutustutaan erilaisissa koneiden ja konelinjojen modernisointitilanteissa sovellettaviksi tuleviin säädöksiin sekä modernisointiprosessin eri vaiheisiin ja niissä huomioon otettaviin asioihin. Päivän aikana käydään läpi tilaajien, toimittajien ja muiden tahojen vastuita erilaisissa tilanteissa sekä näkökohtia, joita pitää ottaa huomioon ostettaessa ja liitettäessä osittain valmiita koneita käytössä oleviin konelinjoihin.  Lisäksi koulutuksessa tutustutaan tarkemmin ohjaustoimintojen ja ohjausjärjestelmän turvallisuusvaatimuksiin sekä kuullaan käytännön yritysesimerkki koneen tai konelinjan modernisoinnista. 

Koulutuksen päätteeksi on varattu aikaa päivän aikana heränneiden tai etukäteen toimitettujen osallistujien omien kysymysten käsittelyyn (kysymyksiä voi toimittaa luennoitsijoille etukäteen koulutuksen ennakkokyselykaavakkeen kautta tai sähköpostilla).

Tutustu myös:
Koneturvallisuuskoulutusten hierarkiakaaviosta näkee yhdellä silmäyksellä Inspectan koko koulutustarjonnan koneturvallisuuden alueella. Kaavio kertoo myös havainnollisesti, mille kohderyhmälle kukin kurssi on ensisijaisesti suunniteltu ja minkä tasoisia eri kurssit ovat.

Sisältö ja ohjelma

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00 Koulutuksen avaus

9:15 Lainsäädännön vaatimukset modernisoinnille

-          Työvälineiden käyttöasetus 403/2008

-          Konedirektiivi 2006/42/EY

-          Osittain valmiin koneen liittäminen käytössä olevaan konelinjaan

-          Vastuut ja sopimusasiat modernisoinnissa

Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus  

10:30 Ohjaustoimintojen ja ohjausjärjestelmän turvallisuusvaatimukset

-        Käynnistys, pysäytys, sallintatoiminto

-        Odottamattoman käynnistymisen estäminen

-        Kuittaukset

-        Hätäpysäytys

-        Vyöhykkeiden suunnittelu ja toteuttaminen

-        Ohjausjärjestelmän vikaantumisen huomioon ottaminen

Jenni Kiviaho, asiantuntija, Inspecta Tarkastus

11:30 Lounas

12:15 Ryhmätyö: Koneen/konelinjan modernisointiprosessi ja sen vaiheet

-          Modernisointiprosessin vaiheet

-          Käyttöönotto ja testaus

-          Vaadittava dokumentaatio

Jukka Laaksonen, johtava asiantuntija,  Inspecta Tarkastus

14:00 Kahvi

14:30 Käytännön esimerkki koneen/konelinjan modernisoinnista

N.N. (ilmoitetaan myöhemmin) 

15:30 Osallistujien omien kysymysten käsittely 

16:00 Koulutus päättyy

Yhteystiedot