Koneturvallisuus, nostolaitteet ja nosturit

Koneiden turvallisuuden perusteet suunnittelijoille ja valmistajille

Koulutuksen tavoite:
Kaksipäiväisen peruskurssin tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot koneiden suunnittelijoiden ja valmistajien velvollisuuksista, koneita koskevista teknisistä turvallisuusvaatimuksista, turvallisuusratkaisujen käytännön toteuttamisesta ja koneiden suunnittelussa käytettävistä turvallisuusstandardeista. 

Koulutuksen sisältö:
Koulutuksessa käydään läpi konedirektiivin 2006/42/EY asettamia turvallisuusvaatimuksia koneiden suunnittelulle ja valmistukselle sekä direktiivissä säädetyt koneiden valmistajien velvollisuudet. Koulutuksessa käsitellään myös standardien käyttöä ja merkitystä säädösten noudattamisen tukena sekä koneiden tärkeimpiä turvallisuusnäkökohtia standardien ja käytännönläheisten esimerkkien avulla. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan EU:n komission julkaisemaan viralliseen konedirektiivin soveltamisoppaaseen ja sen sisältämiin tulkintoihin. 

Koulutuksen päätteeksi järjestetään ns. kysymysklinikka, jonka aikana käsitellään koulutuksen aikana esiin nousseita kysymyksiä ja/tai osallistujien toimittamia kysymyksiä (kysymyksiä voi toimittaa luennoitsijoille etukäteen koulutuksen ennakkokyselykaavakkeen kautta tai sähköpostilla). 

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta uudesta Koneturvallisuuden käsikirjasta. (Merkitse koulutuksen nimi ja ajankohta kirjan tilauslomakkeen kohtaan "Tilauksen lukumäärä".)

Tutustu myös:
Koneturvallisuuskoulutusten hierarkiakaaviosta näkee yhdellä silmäyksellä Inspectan koko koulutustarjonnan koneturvallisuuden alueella. Kaavio kertoo myös havainnollisesti, mille kohderyhmälle kukin kurssi on ensisijaisesti suunniteltu ja minkä tasoisia eri kurssit ovat.

Sisältö ja ohjelma

1. päivä 

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

9:00 Koulutuksen avaus ja johdatus päivän aiheeseen

–     Konedirektiivin yleisesittely

  • Voimaantulo
  • Sovellettavuus ja soveltamisala
  • Mikä on kone? Konedirektiivin sisältämät määritelmät

–     Standardien merkitys konedirektiivin vaatimusten noudattamisen tukena

–     Muut koneiden turvallisuutta koskevat vaatimukset kansallisessa lainsäädännössä

Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy 

10:30 Konedirektiivin vaatimukset koneen suunnittelijoille ja valmistajille

–     Koneen valmistajan velvollisuudet, erityisesti dokumentaatiovelvollisuudet

  • Koneen tekninen tiedosto
  • Koneen käyttöohjeet
  • CE-merkintä ja muut koneen merkinnät
  • EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

–     Riskien arviointia koskevat vaatimukset

–     Olennaiset turvallisuusvaatimukset: liitteen I esittely 

–     Turvallistamistoimenpiteiden ensisijaisuusjärjestys

–     Tekniikan taso

Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy 

11:30 Edellinen aihe jatkuu 

12:15 Lounas 

13:00 Koneiden yleiset suunnitteluperiaatteet

–    Luontaisesti turvalliset suunnittelutoimenpiteet

–    Suojaustekniset toimenpiteet

–    Täydentävät toimenpiteet

–    Käyttöä koskevat tiedot

–    Vikatilanteiden huomiointi koneen suunnittelussa

Jenni Kiviaho, asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy 

14:15 Kahvitauko 

14:30 Ohjaustoiminnot

–      Käynnistäminen ja pysäyttäminen, hätäpysäytys

–      Hallintalaitteiden ominaisuudet, sijoittaminen ja merkinnät

–      Näyttölaitteet

–      Ohjaus- ja käyttöpaikat

Jenni Kiviaho, asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy 

15:30 Energiansyöttö

–      Tehonsyötöstä erottaminen

–      Suojaukset

Jenni Kiviaho, asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy 

16:15 1. päivä päättyy 

 

2. päivä

9:00 Koneiden ulkoinen rakenne

–    Koneen rakenteen yleisiä vaatimuksia

–    Pääsy työskentely- ja huoltokohteisiin

–    Työskentelytasot

–    Turvaetäisyydet ja -välit

Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy 

10:15 Suojukset ja turvalaitteet  

–      Erilaiset suojukset ja aitaukset

–      Henkilön havaitsemiseen tarkoitetut turvalaitteet

–      Turvalaitteen valvomat alueet

–      Vaaravyöhykkeen valvonta

–      Aukkojen suojaaminen

–      Kuittaukset

Jenni Kiviaho, asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy 

11:15 Edellinen aihe jatkuu                                

12:00 Lounas              

12:45 Osittain valmiita koneita koskevat vaatimukset 

–    Mikä on osittain valmis kone?

–    Osittain valmiin koneen valmistajia koskevat velvollisuudet

  • Kokoonpano-ohjeet
  • Liittämisvakuutus
  • Tekniset asiakirjat

–    Osittain valmiin koneen markkinoille saattaminen ja siihen liittyviä näkökohtia

Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy 

14:00 Kahvi                                

14:15 Koneen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen                                        

Konedirektiivin soveltamisoppaan esittely       

Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy 

15:00 Kysymysklinikka (kysymyksiä voi toimittaa luennoitsijoille etukäteen koulutuksen ennakkokyselykaavakkeen kautta tai sähköpostitse) 

16:00 Koulutus päättyy

Yhteystiedot