Koneturvallisuus, nostolaitteet ja nosturit

Koneiden sähkölaitteistot ja sähköturvallisuus

Koulutuksen sisältö:

Koulutuksessa käsitellään koneiden sähkölaitteistoja koskevia vaatimuksia, jotka on otettava huomioon konetta suunniteltaessa, rakennettaessa ja asennettaessa.  Koulutuksessa kuullaan sähkökäyttöisiä koneita koskevien direktiivien vaatimuksista (konedirektiivi, pienjännitedirektiivi ja EMC-direktiivi), menettelyistä koneiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi sekä koneiden sähkölaitteistoihin liittyvien standardien vaatimuksista. Erityisesti koulutuksessa perehdytään koneiden ohjauspiireihin ja turvatoimintoihin, pysäytyksen ja hätäpysäytyksen toteutukseen sekä häiriösuojaukseen ja maadoitukseen. Lisäksi koulutuksessa kuullaan käyttöönoton yhteydessä tehtävistä koneen sähkölaitteistolle suoritettavista mittauksista ja testauksista sekä tulosten dokumentoinnista.

Sisältö ja ohjelma

 

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00 Johdatus päivän aiheeseen

  • Koneiden sähkölaitteistoihin liittyvät direktiivit (MD, LVD, EMCD) ja standardit (SFS-EN 60204-1, SFS 6000) sekä näiden rajapinnat

Asko Hakamäki, tuotepäällikkö, Inspecta Tarkastus

10:00 Ohjauspiirit, turvatoiminnot ja ohjauslaitteet

Jenni Kiviaho, asiantuntija, Inspecta Tarkastus

11:30 Lounas

12:15 Pysäytys ja hätäpysäytys

  • Pysäytysluokat
  • Pysäytysvyöhykkeet
  • Hätäpysäytyksen toteuttaminen

Jenni Kiviaho

13:15 Häiriösuojaus ja maadoitus

Asko Hakamäki

14:00 Kahvi

14:15 Käyttöönoton mittaukset

  • SFS-EN 60204-1 luku 18 (todentaminen)
  • Esimerkkejä mittauksista ja testauksista
  • Mittaustulosten dokumentointi

Asko Hakamäki

15:30 Kysymyksiä ja keskustelua

~15:45 Koulutus päättyy

Yhteystiedot

  • training.finland@inspecta.com

    p. 010 521 600