Koneturvallisuus, nostolaitteet ja nosturit

Koneiden riskien arvioinnin perusteet

Koulutuksen kuvaus:

Koneiden riskien arvioinnin merkitys on korostunut konedirektiivissä 2006/42/EY. Koneiden valmistajien on tehtävä riskien arviointi, jotta koneeseen sovellettavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset voitaisiin määrittää. Sen jälkeen kone on suunniteltava ja rakennettava ottaen huomioon riskien arvioinnissa saadut tulokset. Myös riskien arviointia koskevat dokumentaatiovaatimukset ovat täsmentyneet konedirektiivissä 2006/42/EY.

Käytössä olevien koneiden osalta riskien arviointia edellytetään työturvallisuuslain (738/2002) lisäksi valtioneuvoston asetuksessa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008). Asetuksen mukaan työnantajan on selvitettävä ja arvioitava järjestelmällisesti kaikkien koneiden turvallisuus. Erityisesti koneiden riskien arviointia on tehtävä tuotannon ja työmenetelmien muutosten yhteydessä.

 Koulutuksessa käydään läpi koneiden riskien arvioinnin yleiset periaatteet sekä teoriatasolla että käytännön harjoitustyön avulla. Koulutuksessa tutustutaan myös yleisimpiin riskien arvioinnissa käytettäviin menetelmiin ja riskien hallinnassa sovellettavaan turvallistamistoimenpiteiden ensisijaisuusjärjestykseen.

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta uudesta Koneturvallisuuden käsikirjasta. (Merkitse koulutuksen nimi ja ajankohta kirjan tilauslomakkeen kohtaan "Tilauksen lukumäärä".)

Tutustu myös:
Koneturvallisuuskoulutusten hierarkiakaaviosta näkee yhdellä silmäyksellä Inspectan koko koulutustarjonnan koneturvallisuuden alueella. Kaavio kertoo myös havainnollisesti, mille kohderyhmälle kukin kurssi on ensisijaisesti suunniteltu ja minkä tasoisia eri kurssit ovat.

Sisältö ja ohjelma

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

9:00  Koulutuksen avaus

−       Yleiset asiat

−       Osallistujien omien kysymysten kerääminen

 Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy 

9:15 Riskien arvioinnin taustoja

–        Lainsäädännöstä tulevat velvoitteet

–        Yhdenmukaistettujen standardien merkitys

Katri Tytykoski, Inspecta Tarkastus Oy 

           Tauko

10:15 Koneiden riskien arvioinnin periaatteet ja menetelmät

–        Riskienarviointiprosessin vaiheet

–        Riskin suuruuden arviointimentelmiä

  • Riskimatriisi
  • Riskigraafi
  • Numeerinen pisteytys
  • Yhdistelmätyökalut

–      Riskien arvioinnin dokumentointi

–      Esimerkkejä riskien arvioinnissa havaituista käytännön ongelmista ja puutteista

 Jenni Kiviaho, asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy 

          Tauko sopivassa välissä

11:45 Lounas 

12:30 Edellinen aihe jatkuu  

13:00 Harjoitustyön esittely

–        Esimerkkikoneen esittely

–        Tehtävän kuvaus (toimintatapa, menetelmä, tavoitteet)

Jenni Kiviaho ja Katri Tytykoski, Inspecta Tarkastus Oy 

13:15 Tauko

13:30 Harjoitustyön tekeminen ryhmissä

–        Vaaratekijöiden tunnistaminen ja riskien alustava arviointi

14:15 Kahvi 

14:30 Harjoitustyön purku ja esimerkkiratkaisu

–        Ryhmien tulosten läpi käyminen

–        Esimerkkiratkaisu ja sille esitettävät perustelut

Jenni Kiviaho ja Katri Tytykoski, Inspecta Tarkastus Oy 

15:30 Turvallistamistoimenpiteiden ensisijaisuusjärjestys ja jäännösriskien arviointi   

Jenni Kiviaho, Inspecta Tarkastus Oy 

          Koulutuksen yhteenveto

16:00 Koulutus päättyy

Yhteystiedot