Koneturvallisuus, nostolaitteet ja nosturit

Koneen turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän vaatimukset ja toteutus standardien EN ISO 13849-1 ja EN ISO 13849-2 perusteella

Koulutuksessa tutustutaan turvallisuuteen liittyviä ohjausjärjestelmiä koskeviin konedirektiivin 2006/42/EY ja työvälineiden käyttöasetuksen (VNa 403/2008) vaatimuksiin. Päivän aikana perehdytään käytännönläheisesti koneen turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän suunnittelun sekä toteutuksen vaatimuksiin standardien SFS-EN ISO 13849-1 ja SFS-EN ISO 13849-2 avulla. Kurssin tavoite on tuoda esiin standardin SFS-EN ISO 13849-1 oleelliset asiat uuden koneen ohjausjärjestelmän suunnittelussa sekä käytössä olevien koneiden ja konelinjojen ohjausjärjestelmien modernisoinnissa.

Suositeltavaa on, että koulutukseen tultaessa osallistujilla on halussaan perustiedot koneturvallisuudesta ja koneiden turvallisuutta koskevista valmistajia ja/tai työnantajia velvoittavista säädöksistä (riippuen osallistujan taustasta).  Näitä käsitellään mm. Inspectan koulutuksissa ”Koneiden turvallisuuden perusteet suunnittelijoille ja valmistajille” , ”Koneiden riskien arviointi ja hallinta” sekä ”Koneiden turvallinen käyttö ja tarkastaminen työpaikalla”. 

Tutustu myös:
Koneturvallisuuskoulutusten hierarkiakaaviosta näkee yhdellä silmäyksellä Inspectan koko koulutustarjonnan koneturvallisuuden alueella. Kaavio kertoo myös havainnollisesti, mille kohderyhmälle kukin kurssi on ensisijaisesti suunniteltu ja minkä tasoisia eri kurssit ovat.

Sisältö ja ohjelma

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi  

09.00 Lainsäädännön vaatimukset turvallisuuteen liittyvälle ohjausjärjestelmälle

Konedirektiivin 2006/42/EY ja työvälineiden käyttöasetuksen VNa 403/2008 vaatimukset ohjausjärjestelmälle

  • Turvallisuuteen liittyvät ohjaustoiminnot

10.00 Riskien arviointi ja riskin pienentäminen

  • Arviointiprosessi ja menetelmiä
  • Vaadittavan suoritustason määrittäminen ohjausjärjestelmälle

10.45 Turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien suunnittelu 

  • Määritelmät (MTTF, DC jne.)
  • Vaatimukset
  • Toteutussuunnittelu

11.30 Lounas

12.15 Vaatimukset ohjelmistolle

12.45 Suunnitteluvaatimusten todentaminen, koestaminen ja dokumentointi

  • Kelpuutus, ohjausjärjestelmän rakenne
  • Vikatarkastelut
  • EN-ISO 13849-2 menetelmät
  • Ohjelmisto

13.30 Kahvi   

13.45 Edellinen aihe jatkuu

14.30 Harjoitustyö ohjausjärjestelmän suunnittelusta pienryhmissä 

15.30 Harjoituksen purku ja kouluttajan malliratkaisun esittely

16.00 Koulutus päättyy

Yhteystiedot