Kemikaaliturvallisuus

Kemikaalipäivä 2017

Koulutuksessa opit perustiedot kemikaaliturvallisuudesta.
Miten kemikaaleja tulee käsitellä, varastoida ja varastosäiliöiden tarkastusmenettelyt sekä mitä tulee huomioida säiliön suunnittelu-tilaus-toimitusprosessissa.

Sisältö ja ohjelma

 08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

09.00 Yleistä kemikaaliturvallisuudesta

-        Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 ja
siihen linkittyvät asetukset 685/2015 ja 856/2012

-        Kemikaalien varastointi

-        Käytönvalvojan vastuut

-        Kemikaaleista aiheutuvien riskien arviointi

Juha Hämäläinen, asiantuntija, Inspecta Tarkastus

11.30 Lounas 

12.15 Reach-asetus: menettelyt, eri toimijoiden velvoitteet, jatkokäyttäjien velvoitteet, KTT ja altistumisskenaariot

Sari Tuhkunen, Ylitarkastaja, Tukes 

12.45 CLP-asetus: luokitus, merkinnät ja pakkaaminen

Sari Tuhkunen, Tukes 

13.30 Kahvitauko 

13.45 Mitä tulee huomioida säiliön suunnittelu-tilaus-toimitusprosessissa

-       Lainsäädännön vaatimukset

-       Standardit toiminnan tukena

-       Tilaajan ja toimittajan välinen vastuunjako

-       Tarkastuslaitoksen rooli

Juha Purje, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus

14.30 Kemikaalisäiliöiden standardit

-       Vanhat SFS-standardit ja niitä korvanneet EN-standardit

-       Suurten tasapohjaisten säiliöiden standardi EN 14015

-       Suunnittelustandardi EN 1993-4-3 ja valmistusstandardi EN 1090-2

Juha Purje, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus

15.40 Säiliökirja ja muu tarvittava dokumentaatio

Juha Purje, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus

16.00 Päivä päättyy

Mikäli samasta yrityksestä osallistuu vähintään kolme henkilöä, saavat he 15% alennuksen koulutuksen hinnasta.

Yhteystiedot

  • training.finland@inspecta.com
    p. 010 521 600