Koneturvallisuus, nostolaitteet ja nosturit

Käytössä olevien koneiden tekninen turvallisuus

Koulutuksessa käydään läpi olennaisimmat käytössä olevia koneita koskevat tekniseen turvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Aamupäivän aikana tutustutaan tarkemmin koneiden valinnassa ja hankinnassa huomioon otettaviin asioihin sekä koneen sijoittamiseen liittyviin turvallisuusnäkökohtiin. Iltapäivän puolella kuullaan koneille tehtävien tarkastusten sisällöstä ja kaikkia koneita koskevista rakenteellisista turvallisuusvaatimuksista. Koulutuksen lopuksi käsitellään vielä koneiden modernisointia. 

Heti koulutuksen alussa koulutukseen osallistuvilta kerätään kysymyksiä, joihin osallistujat toivovat saavansa vastauksia koulutuspäivän aikana. Kaikkiin aiheeseen liittyviin kysymyksiin pyritään löytämään vastaus päivän aikana.

Koulutuksen kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu koneiden käytönaikaisesta turvallisuudesta vastaaville ja siitä kiinnostuneille henkilöille sekä työpaikan työturvallisuusasioista vastaaville ja työsuojeluorganisaatioon kuuluville henkilöille. Koulutus sopii myös koneiden ja työvälineiden käytönaikaisia tarkastuksia tekeville ns. päteville henkilöille (VNa 403/2008, 5 §). Koulutus on yleinen eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn koneryhmään tai teollisuudenalaan. 

Koulutuksessa opiskellaan käytössä olevien koneiden tekniseen turvallisuuteen liittyviä perusasioita. Koulutukseen osallistuvilla ei tarvitse olla ennakkotietoa aiheesta koulutukseen tultaessa.  Suositeltavaa kuitenkin on, että koulutukseen tultaessa osallistujilla on halussaan perustiedot koneiden käytönaikaista työturvallisuutta koskevista säädöksistä ja niiden sisältämistä velvoitteista, esim. koulutuksen Työturvallisuus koneiden käytössä sisältämät tiedot. Kyseinen koulutus järjestetään edellisenä päivänä samassa paikassa tämän koulutuksen kanssa, jolloin koulutukseen tulijat voivat halutessaan osallistua helposti molempiin koulutuksiin.

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta uudesta Koneturvallisuuden käsikirjasta. (Merkitse koulutuksen nimi ja ajankohta kirjan tilauslomakkeen kohtaan "Tilauksen lukumäärä".)

Sisältö ja ohjelma

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

9:00 Koulutuksen avaus

−     Yleiset asiat

−     Osallistujien omien kysymysten kerääminen

Katri Tytykoski, Inspecta Tarkastus Oy 

9:30 Koneen valinta ja hankinta

–        Koneen valinta ja valintakriteerit

–        Käyttöohjeet ja muu dokumentaatio

–        Konedirektiivi 2006/42/EY; mitä siitä pitää tietää työpaikoilla?

Katri Tytykoski, Inspecta Tarkastus Oy                          

10:30 Koneen sijoittaminen

−     Turvaetäisyydet ja suojatilat

−     Kulkuväylät

−     Näkyvyys ja käyttöpaikat

−     Ympäristöolosuhteet

Jukka Laaksonen, Inspecta Tarkastus Oy 

11:15 Lounas 

12:00 Tarkastusten sisältö

−     Mekaaninen turvallisuus

−     Sähköturvallisuus

−     Hydrauliikka ja pneumatiikka

−     Dokumentaatio

Jukka Laaksonen, Inspecta Tarkastus Oy 

13:00 Kaikkia koneita koskevat yleiset rakenteelliset vaatimukset

–        Suojukset ja turvalaitteet

–        Varoituslaitteet ja merkinnät

–        Hallintalaitteet ja ohjausjärjestelmät

–        Käynnistäminen ja pysäyttäminen

–        Hätäpysäytys

–        Energialähteestä erottaminen

Jenni Kiviaho, Inspecta Tarkastus Oy 

14:15 Kahvi 

14:30 Koneen modernisointi

−     Mikä on modernisointia?

−     Modernisoitavan koneen turvallisuustaso

Jukka Laaksonen, Inspecta Tarkastus Oy 

15:30 Kysymyksiä ja keskustelua 

16:00 Koulutus päättyy