Koneturvallisuus, nostolaitteet ja nosturit

Kantavien rakenteiden suunnittelu Eurokoodien mukaan

Koulutuksessa käydään läpi tärkeimmät standardin SFS-EN 1993 eri osien suunnitteluperiaatteet sekä mitoituksen eri rajatilat (staattinen lujuus, väsyminen, stabiliteetti). Koulutuksessa käsitellään myös liitosten mitoitusta. Lisäksi koulutusmateriaaliin sisältyy Mathcad:llä tehtyjä esimerkkejä, joita voidaan soveltaa käytännön ongelmiin.

Sisältö ja ohjelma

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

9:00 Suunnitteluperusteet ja kuormitukset (SFS-EN 1990,SFS-EN 1991)

-       suunnittelun perusvaatimukset, seuraamus- ja luotettavuusluokat

-       rajatilamitoitus ja osavarmuusluvut

-       materiaalit

-       kuormat ja kuormitusyhdistelmät

-       esimerkki

11.00 Poikkileikkauksen kestävyys (SFS-EN 1993-1-1)

-       poikkileikkausluokat

-       veto- ja puristuskestävyys

-       taivutus ja leikkauskestävyys

-       vääntökestävyys

-       kestävyys yhdistetyille kuormille

11.45 Lounas 

12:30 Rakenneosien kestävyys (SFS-EN 1993-1-1)

-       nurjahduskestävyys

-       kiepahduskiepahdus

-       kestävyys yhdistetyille kuormille

-       esimerkki

13:15 Levyrakenteet (SFS-EN 1991-1-5)

-       yleistä lommahduksesta

-       pituussuunnassa jäykistämätön levykenttä

-       pituussuunnassa jäykistetyt levykentät

-       pistekuormakestävyys

-       vaatimukset jäykisteille

-       esimerkki

14:00 Kahvi 

14:15 Liitokset (SFS-EN 1993-1-8)

-       liitosten toiminta ja niiden luokitus

-       ruuviliitokset

-       staattisesti kuormitettu hitsiliitos

-       esimerkki

15:15 Väsyminen ja teräksen laatuluokan valinta (SFS-EN 1993-1-9,SFS-EN 1993-1-10)

-       yleistä

-       väsyttävä kuormitus

-       epäjatkuvuuskohdat

-       jännitysten laskenta

-       jännitysvaihteluvälin laskenta

-       väsymislujuus ja todentaminen väsymislujuuden suhteen

-       esimerkki                     

16.00 Koulutus päättyy