Johtaminen ja prosessit

Itsearvioinnin toteutus - näin vedän itsearvioinnin

Kurssin tavoitteena on oppia käyttämään CAF- ja EFQM -mallia organisaation johtamisen ja toiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Tavoitteena on tiedot, taidot ja osaaminen itsearviointien suunnitteluun, ohjaamiseen ja arviointihavaintojen hyödyntämiseen. Opiskeltavat toimintatavat tehostavat ryhmätyöskentelyä ja tuottavat lopputuloksena organisaation strategian pohjalta priorisoidun listan toiminnan kehityskohteista.

Sisältö ja ohjelma

Valmennukseen kuuluu ennakkotehtävä ja kaksipäiväinen lähiopetusjakso, joka koostuu alustuksista, ryhmätöistä ja niiden purkamisesta.

Klo 08:30 - 17:30

  • Systemaattinen arviointi ja kehittäminen, kokonaiskuva
  • EFQM Excellence -malli 2013
  • Itsearvioinnin perustekniikka
  • Itsearviointikäytännön suunnittelu
  • Valmistautuminen ja arviointitilaisuus
  • Arviointihavainnoista kehitysprojekteihin
  • Excellence Finland -kehitysohjelma

Yhteystiedot

  • training.finland@inspecta.com

    puh. 010 521 600