Tietoturvallisuus ja IT-palvelut

IT-palveluiden hallinnan standardisarja ISO/IEC 20000

Tausta

Suuren kansainvälisen suosion saanut, IT-palveluiden hallintaa käsittelevä ISO/IEC 20000 -standardisarja tarjoaa laajan joukon prosesseja ja hyviä käytäntöjä erityisesti tietoteknisten palveluiden kehitys-, toimitus- ja tukitoimintojen kehittämiseen ja hallintaan.

Sarjan keskeisimmän osan, vaatimusstandardin ISO/IEC 20000-1, uusi versio on julkaistu huhtikuussa 2011. Tämä osa on entistä paremmin yhteensopiva mm. ISO 9001 -laadunhallintastandardin ja ISO/IEC 27001-tietoturvallisuuden hallintastandardin kanssa.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa yleiskuva ISO/IEC 20000 -standardisarjasta ja sen eri osista sekä perehdyttää osallistujat erityisesti vaatimusosan ISO/IEC 20000-1:2011 rakenteeseen, prosesseihin ja vaatimusten yleisen tason tulkintaan.

Standardi ISO/IEC 20000-1:2011 on oltava ja standardi ISO/IEC 20000-2:2011 olisi hyvä olla mukana koulutuksessa. Lisätietoja ja tilaukset Suomen Standardisoimisliitosta, puh. (09) 149 9331/myynti tai netistä (www.sfs.fi). Standardit eivät sisälly koulutuksen hintaan.

 

Kurssin päätteeksi on vapaaehtoinen, vaatimusstandardin tärkeimpien piirteiden omaksumista mittaava monivalintatentti, jonka hyväksytty suorittaminen on edellytys ISO/IEC 20000-1 -arvioijapätevyyteen.

Sisältö ja ohjelma

Ensimmäinen päivä

08:15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

08:30 Koulutuksen avaus

 • Koulutuksen sisältö ja tavoitteet
 • Mitä on IT-palveluiden hallinta? Mikä on ISO/IEC 20000?
 • Standardisarja ISO/IEC 20000: eri osien käyttötarkoitus ja kohderyhmä
 • Standardin kytkennät muihin standardeihin ja malleihin, kuten ISO 9001, ISO/IEC 27001, ITIL, COBIT ja CMMI

10:00 Kahvi

10:15 Luku 4

 • Palveluiden hallintajärjestelmän yleiset vaatimukset

Luku 5

 • Palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto (transitio)

12:00 Lounas

13:00 Ryhmä- / yksilötyö

13:30 Luku 6

 • 6.1 Service level management
 • 6.2 Service reporting
 • 6.3 Service continuity and availability management
 • 6.4 Budgeting and accounting for services
 • 6.5 Capacity management
 • 6.6. Information security management

14:00 Kahvi

14:15 Luku 6 jatkuu

15:15 Ryhmä- / yksilötyö

16:00 Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

 Toinen päivä

08:15 Aamukahvi

08:30 Luvut 7-9

 • 7.1 Business relationship management
 • 7.2 Supplier management
 • 8.1 Incident and service request management
 • 8.2 Problem management
 • 9.1 Configuration management
 • 9.2 Change management
 • 9.3 Release and deployment management

10:00 Kahvi

10:15 Luvut 7-9 jatkuu

11:30 Yksilötyö

12:00 Lounas

13:00 ISO/IEC 20000-1 –arvioinnit ja -sertifiointi

14:00 Kahvi

14:15 Yhteenveto ja keskustelua

15:45 Tentti

16:00 Koulutus päättyy

Yhteystiedot