Ympäristö

ISO 50001-standardi tutuksi

Energiatehokkuus on ollut kuuma peruna viime vuosien aikana; tehokkaalla energiankäytöllä voidaan vähentää sekä kustannuksia että haitallisia kasvihuonekaasupäästöjä. Siksi energiatehokkuusjärjestelmä tarjoaa yrityksellesi selviä kilpailuetuja.

Koulutuspäivän aikana tutustutaan ISO 50001 –standardin keskeisiin vaatimuksiin. Koulutuksessa saat vastauksia siihen, mitä hyötyä yritykselle on energianhallintajärjestelmän toteuttamisesta ja mitä lainsäädännön vaatimukset ovat.

Tutustu energiatehokkuusjärjestelmän sertifiointiin täältä.

Sisältö ja ohjelma

 

09.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

09.30  Koulutuksen avaus

09.35 Energiakatselmusvaatimukset suurille yrityksille

ISO 50001 keskeiset vaatimukset

Energiahallintajärjestelmän hyödyt yritykselle

12.15 Lounas ( johon päivä päättyy)

Yhteystiedot

  • training.finland@inspecta.com

    p. 010 521 600