Ympäristö

Pysy kartalla - ympäristövaatimuksista!

 

Koulutuksen tavoite: 
Uusi ISO 14001:2015 standardi vahvistettiin syyskuussa. Koulutuksessa kuullaan miksi ja millaisia muutoksia ympäristöstandardiin on tehty. Koulutuksessa keskustellaan miten ympäristöolo-suhteet tulevat tulevaisuudessa muuttumaan ja mitä vaikutuksia muutoksilla on globaalisti. Case puhujat kertovat millaisia kokemuksia ja tuloksia heillä on ympäristöasioiden kehittämisestä. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoa ja näkemystä ympäristöasioiden kehityssuunnista ja uuden ympäristöstandardin keskeisestä sisällöstä.
Koulutuksen sisältö:
Kurssi muodostuu pienimuotoisesta ennakkotehtävästä, alustuksista ja vuorovaikutteisista keskus-teluista sekä fasilitoidun keskustelun, josta osallistujat saavat itselleen tiivistelmän. 

Koulutuksen tavoite

Uusi ISO 14001:2015 standardi vahvistettiin syyskuussa. Koulutuksessa kuullaan, miksi ja millaisia muutoksia ympäristöstandardiin on tehty. Koulutuksessa keskustellaan siitä, miten ympäristöolosuhteet tulevat tulevaisuudessa muuttumaan ja mitä vaikutuksia muutoksilla on globaalisti. Case -puhujat kertovat, millaisia kokemuksia ja tuloksia heillä on ympäristöasioiden kehittämisestä. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoa ja näkemystä ympäristöasioiden kehityssuunnista ja uuden ympäristöstandardin keskeisestä sisällöstä.


Koulutuksen sisältö

Kurssi muodostuu pienimuotoisesta ennakkotehtävästä, alustuksista ja vuorovaikutteisista keskusteluista sekä fasilitoidusta keskustelusta, josta osallistujat saavat itselleen tiivistelmän. 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Laatukeskuksen kanssa.  Laatukeskus, logo

Sisältö ja ohjelma

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00 Päivän avaus ja tavoite

Elina Mäkinen, koulutusjohtaja, Laatukeskus

09.05  Ympäristöolosuhteiden muutostrendit ja niiden vaikutukset globaalisti

 • Ennusteet ympäristöolosuhteiden muutoksista
 • Ympäristöolosuhteiden muutosten vaikutukset

Helka Julkunen, Green Office- päällikkö, WWF Suomi

09.45 Tauko

10.00 Miksi ISO uudisti ympäristönhallintajärjestelmän standardin 14001?

Tuulikki Lammi, pääarvioija, Inspecta Sertifiointi

10.45 Mitä ISO 14001 muutokset tarkoittavat yrityksen näkökulmasta?

 • Johtajuus
 • Sitovat velvoitteet
 • Arvoketjun ohjaus ja vaikuttaminen
 • Sidosryhmäviestintä
 • Ympäristösuorituskyky

Tuulikki Lammi

11.30 Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto – ISO 14001:n merkitys yliopiston toiminnan kehittämisessä

 • Miksi yliopistolle on rakennettu ympäristöjärjestelmä?
 • Onnistumiset ja haasteet ympäristöjärjestelmän toteuttamisessa
 • Sertifioitu ympäristöjärjestelmä – miten toimintaa kehitetään jatkossa?

Annikka Nurkka, laatupäällikkö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

12.15 Lounas

13.15 Case: Ympäristötekoja Eskimo Finlandissa

 • Tuotestrategia ja hankinnat
 • Henkilöstön osallistuminen ja tietoisuus
 • Sidosryhmäviestintä    
 • Sitovat velvoitteet

Marju Vroman, HSEQ Manager, Eskimo Finland Oy

14.15 Kahvi

14.45 Vaikuttava sidosryhmäviestintä 

Fasilitoitu keskustelu

Elina Mäkinen

~ 15.30  Päivä päättyy

Yhteystiedot

 • training.finland@inspecta.com

  p. 010 521 600