Painelaitteet ja hitsaus

Hitsauksen laatuvaatimukset (SFS-EN 1090-2+A1)

Vaatimukset rakennusteollisuudessa suoritettavien hitsausten pätevöinneille tiukentuivat EU:n rakennustuoteasetuksen CPR/2011 asetuksen voimaantulon jälkeen 1.7.2013. CE-merkintä tuli pakolliseksi niille rakennustuotteille, joihin sovelletaan harmonisoitua tuotestandardia ja kun tuotestandardin siirtymäaika on päättynyt.

Standardin SFS-EN 1090-1+A1 siirtymäaika päättyi 1.7.2014, jonka jälkeen  CE-merkintä on pakollista standardin piiriin kuuluvilla rakenteilla ja tuotteilla. Tämän jälkeen on rakennuksien teräsrakenteiden hitsauksen tiukentuneet vaatimukset täytettävä kaikilta osilta.

Kantavien teräsrakenteiden valmistukseen on tullut pakollinen kolmannen osapuolen valvonta. Lisäksi erityisesti hitsausohjeiden hyväksyntään ja hitsauskoordinoijan pätevyyteen liittyvät vaatimukset ovat tiukentuneet. Hitsaajilla ja hitsausoperaattoreilla tulee olla todettu pätevyys. Myös hitsauksen laadunhallinta tulee olla toteutusluokan vaatimusten mukainen ja perustua standardin SFS-EN ISO 3834 soveltuvaan osaan.

Koulutuksen tavoitteena on, että osaat tunnistaa standardin SFS-EN 1090-2+A1 määrittelemien toteutusluokkien EXC1-4 vs. EN ISO 3834 koskevat vaatimukset hitsauksen pätevöinnistä, koordinoinnista, hyväksymiskriteereistä, hitsausohjeen laatimisesta, hyväksyntämenettelyistä sekä voimassaolosta ja siitä, mitä täytyy huomioida kun hitsausohje hyväksytään menetelmäkokeen tai esituotannollisen kokeen perusteella (15614-1 tai 15613).

Sisältö ja ohjelma

 

Ohjelma

1 pv

08.30 - 09.00  Ilmoittautuminen ja tervetulokahvit

09.00 Vaatimukset teräskokoonpanojen CE-merkinnälle EN 1090-1

 • Muutokset B7 vs. EN 1090
 • Mistä vaatimukset tulevat?
 • Ketä vaatimukset koskevat?
 • Mitä CE-merkintä edellyttää valmistajalta?

Unto Kalamies, tarkastusinsinööri, Inspecta Sertifiointi

 9.45 Tauko

10.00 Standardin SFS-EN 1090-2 hitsausta koskevat vaatimukset            

 • Yleisperiaatteet
 • Toteutusluokat
 • Toteutuseritelmä
 • Hitsauksen laadunhallinnan taso EN ISO 3834
 • Hitsaajien pätevyys
 • Hitsauskoordinoijan pätevyys
 • Hitsausmenetelmän hyväksyminen
 • Hitsausohjeen hyväksynnän voimassaolosta
 • Mitä täytyy huomioida kun hitsausohje hyväksytään menetelmäkokeen tai esituotannollisen kokeen perusteella (15614-1 tai 15613)
 • Hitsauksen työkokeet
 • Vaatimuksia muille valmistusprosesseille

Unto Kalamies

12.00 Lounas

13.00 Hitsauksen laatuvaatimusstandardi ISO 3834 (metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset).

 • Toiminnot ja vaatimustasot
 • Mitä tarkoittaa käytännössä?
 • Mitä tulee huomioida ja laatia?
 • Kuinka dokumentoidaan?

Erkki Saarnio, myyntipäällikkö, Inspecta

14.00 Kahvi

14.30 Hitsauksen laatuvaatimusstandardi ISO 3834 (metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset)

 • Jatkuu   

Erkki Saarnio

 15.00 Loppukeskustelu

~ 15.15. Päivä päättyy


2. pv

08.30-09.00  Aamukahvi

09.00 Hitsausohjeiden hyväksynnät standardin SFS-EN ISO 15607 mukaisesti:

 • Testatuilla hitsausaineilla (SFS-EN ISO 15610)           

Miten alustava hitsausohje voidaan hyväksyä käyttämällä testattuja hitsausaineita?

 • Aikaisemmalla kokemuksella (SFS-EN ISO 15611)

Miten todennetaan aiempi kokemus ja kuka sen tekee?

 • Standardihitsausohjeilla (SFS-EN ISO 15612)

Mitä käyttö edellyttää?

 • Esituotannollisella hitsauskokeella (SFS-EN ISO 15613)

Miksi alustava hitsausohje hyväksytetään esituotannollisella kokeella?

 • Menetelmäkoestandardi SFS-EN ISO 15614-1 ja sen muuttujat sekä pätevyysalueet:

Koekappaleen muoto ja mitat, koesauvojen sijainti ja irrotus, testauksen laajuus (NDT, DT)

Valmistajakohtainen kattavuus, hitsausmenetelmästä riippumaton kattavuus, materiaalin ja liitosmuodon vaikutus testauslaajuuteen prosessikohtaiset pätevyysalueet, lisäaineiden kattavuus

Olli Pirinen, tarkastusinsinööri, Inspecta Tarkastus

 Hitsausohjeen (WPS) tekninen sisältö (ISO 15609-1) 

 • Materiaalit ja niiden ryhmittely, valmistajakohtaiset tiedot, liitosmuodot, viistemuodot, lisäaineet, vähimmäisalkulämpötila hitsauksen alkaessa ja hitsauksen aikana, välipalkolämpötila, hitsauksen jälkeinen lämpökäsittely ja jne.

Olli Pirinen

 12.00 Lounas

13.00 Hitsaajien pätevöinti

 • Mitä, eikö luokkahitsareita enää olekaan?
 • Kokeen suoritus
 • Pätevyysalueet
 • Vaaditut testaukset
 • Voimassaolo

Olli Pirinen

14.00 Kahvit

14.30 Hitsauksen koordinointi ja hitsauskoordinaattorin pätevyysvaatimukset

 • Tehtävät, vastuut?
 • Osaamisvaatimukset, basic, specific, comprehensive?
 • Osaamisvaatimuksien toteaminen ja täydentäminen kattamaan standardin EN 1090-2 korkeampia luokkia, esim. B à S

Olli Pirinen

15.30 - 16.00  Loppukeskustelu ja yhteenveto

Yhteystiedot