Rakentaminen ja kiinteistöt

Hallitse haitta-aineet saneerauskohteissa

Koulutuksen tavoitteena on jakaa avaintietoa asbestin, haitta-aineiden ja mikrobien haitoista ja riskeistä. Koulutus antaa toimintamalleja nopeaa reagointia edellyttäviin saneeraustilanteisiin ja onnistumisen eväitä peruskorjaushankkeisiin. 
Koulutukseen sijoittava työnantaja varmistuu siitä, että koulutukseen tuleva työntekijä saa:
kustannustehokkaassa paketissa keskeisimmän tiedon haitta-aineista ja mikrobeista sekä syventää ymmärrystään eri osa-alueista
uusia näkökulmia työhönsä sekä laboratorio- että kenttäosaamisen hallitsevien kouluttajien avulla
mahdollisuuden verkostoitua muiden alalla toimijoiden kanssa

Koulutuksen tavoitteena on jakaa avaintietoa asbestin, haitta-aineiden ja mikrobien haitoista ja riskeistä. Koulutus antaa toimintamalleja nopeaa reagointia edellyttäviin saneeraustilanteisiin ja onnistumisen eväitä peruskorjaushankkeisiin. Koulutuksessa jaetaan tietoa myös vuoden alusta voimaantulleesta asbesti-lainsäädännöstä.

Koulutukseen sijoittava työnantaja varmistuu siitä, että koulutukseen tuleva työntekijä saa:

 • kustannustehokkaassa paketissa keskeisimmän tiedon haitta-aineista ja mikrobeista sekä syventää ymmärrystään eri osa-alueista
 • uusia näkökulmia työhönsä sekä laboratorio- että kenttäosaamisen hallitsevien kouluttajien avulla
 • mahdollisuuden verkostoitua muiden alalla toimijoiden kanssa

Sisältö ja ohjelma

 

10.00 Ilmoittautuminen

10.15 Avaus ja päivän tavoite

Seppo Suoperä, toimialapäällikkö, Inspecta

10.20 Mineraalikuitujen haitoista asbestin vaaroihin

 • pöly ja teolliset mineraalikuidut
 • asbestin ominaisuudet ja käyttö rakentamisessa
 • terveyshaitat ja käsittelyyn liittyvät riskit
 • milloin hälytyskellojen tulisi soida ja miten toimia
 • tapausesimerkkejä

Seppo Suoperä

11.15 Lounas

12.15 Haitta-aineiden ABC – Raskasmetallit, PAH ja PCB

 • PAH ja PCB sisältävät rakennusmateriaalit ja niiden käyttö
 • lyijy ja muut raskasmetallit – tutki ja menettele oikein
 • terveyshaitat ja oikea käsittely

Seppo Suoperä 

12.35 Haitta-aineiden ABC [jatkuu]

 • rakennusmateriaalien ja sisäilman VOC-päästöt
 • ammoniakki ja formaldehydi
 • ohjearvot ja haitat
 • tapausesimerkkejä

Virpi Lämsä, asiantuntija, Inspecta

13.20 Kahvi

13.50 Mikrobikasvustot kosteusvaurioituneissa rakenteissa 

 • Miten ongelma syntyy eli mikrobivaurioiden syntymekanismeista lyhyesti
 • Rakenne kuiva – kaikki kunnossa?
 • Materiaali haisee ja mikrobitulos puhdas – mistä on kysymys?
 • Mikrobikasvua vai ei – laboratoriovastaukset korjauspäätösten tukena
 • Desinfioinnilla eroon ongelmasta?

Paula Kurola, laboratoriopäällikkö, Inspecta

14.35  Toimi ja pura fiksusti – lyhyet toimintaohjeet kokoavasti päivän osalta

Keskustelua ja kysymyksiä

15.00 Päivä päättyy

Yhteystiedot

 • training.finland@inspecta.com

  p. 010 521 600