Rakentaminen ja kiinteistöt

Hallitse haitta-aineet saneerauskohteissa

Koulutuksen tavoitteena on jakaa avaintietoa asbestin, haitta-aineiden ja mikrobien haitoista ja riskeistä. Koulutus antaa toimintamalleja nopeaa reagointia edellyttäviin saneeraustilanteisiin ja onnistumisen eväitä peruskorjaushankkeisiin. 
Koulutukseen sijoittava työnantaja varmistuu siitä, että koulutukseen tuleva työntekijä saa:
kustannustehokkaassa paketissa keskeisimmän tiedon haitta-aineista ja mikrobeista sekä syventää ymmärrystään eri osa-alueista
uusia näkökulmia työhönsä sekä laboratorio- että kenttäosaamisen hallitsevien kouluttajien avulla
mahdollisuuden verkostoitua muiden alalla toimijoiden kanssa

Koulutuksen tavoitteena on jakaa avaintietoa asbestin ja muiden rakennusten haitta-aineiden haitoista ja riskeistä. Koulutus antaa toimintamalleja nopeaa reagointia edellyttäviin saneeraustilanteisiin ja onnistumisen eväitä peruskorjaushankkeisiin. Ohjelma on rakennettu siten, että jokaisen luento-osuuden jälkeen on varattu aikaa kysymyksille.

Sisältö ja ohjelma

08.45 Ilmoittautuminen 

09.10 Avaus ja päivän tavoite 

09.20 Mineraalikuitujen haitoista asbestin vaaroihin

 • pöly ja teolliset mineraalikuidut
 • asbestin ominaisuudet ja käyttö rakentamisessa
 • terveyshaitat ja käsittelyyn liittyvät riskit
 • milloin hälytyskellojen tulisi soida ja miten toimia
 • tapausesimerkkejä

Seppo Suoperä, Inspecta 

Tauko 

10.30 Haitta-aineiden ABC – Raskasmetallit, PAH ja PCB

 • PAH ja PCB sisältävät rakennusmateriaalit ja niiden käyttö
 • lyijy ja muut raskasmetallit – tutki ja menettele oikein
 • terveyshaitat ja oikea käsittely

Seppo Suoperä, Inspecta 

12.00 Lounas, päivä päättyy

Yhteystiedot

 • training.finland@inspecta.com

  p. 010 521 600