Paloturvallisuus ja sammutusjärjestelmät

F-kaasua käyttävien kaasusammutuslaitteistojen asentajien ja huoltajien pätevyyskoulutus

Ympäristölainsäädännön muutoksen seurauksena kaasusammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotöitä tekevien henkilöiden on suoritettava pätevyyskoe.

Koulutus perustuu Suomen lainsäädäntöön Asetukseen 452/2009

Koulutuksesta järjestetään tentti, joka toimii teoriaosan todistuksena.

Näyttökoe käytännön osaamisesta:

Pätevyyskokeen näyttökoe (käytännön osuus) järjestetään kurssilaisen omalla työpaikalla. Näyttökokeen arvostelee yrityksen kaasusammutuslaitteistojen vastuuhenkilö, jolla tulee olla voimassa oleva kaasusammutuslaitteistojen vastuuhenkilöpätevyys tai sertifioitu työnjohtajapätevyys.

Näyttökoe järjestetään asennetulla ja tarkastetulla kaasusammutuslaitteistolla.

Näyttökokeen osa-alueet:

· Kaasupullojen ja -säiliöiden turvallinen käsittely (liikuttaminen, varastointi ja huolto)

· Kaasupullojen tai – säiliöiden turvallinen asentaminen laitteistoon

· Laitteiston kirjanpidon, tarkastusdokumenttien ja huolto-ohjelman tarkastaminen ja tietojen päivittäminen sekä ongelmakohtien toteaminen ja tarkastaminen

· Laitteiston ja kaasusäiliöiden visuaalinen tarkastaminen vuotojen varalta

Näyttökoetta suorittava henkilö suorittaa valvotusti pätevyyskokeen edellyttämät työtehtävät. Näyttökoetta arvosteleva henkilö seuraa työsuoritukset ja tekee suorituksista arvioinnin (arvosteluasteikko 0-5, jossa tulos 0 vastaa hylättyä).

Arvioinnin tulokset toimitetaan Inspectalle.

Inspecta liittää tiedot lopulliseen todistukseen ja toimittaa hakijalle todistuksen.

Näyttökokeen kaikki arvosteluosa-alueet tulee olla hyväksyttyjä.

Hyväksytysti kummatkin kokeet (teoria/näyttökoe) suorittaneet henkilöt ovat oikeutettuja hakemaan pätevyystodistusta Tukesilta.

Sisältö ja ohjelma

8.30 – 9.00    Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

9:00               Koulutuksen avaus 

09.05             Otsonikerros ja sen suojelu 

  • Ilmastonmuutos ja sen hillintä
  • Lainsäädäntö otsonikerroksen suojelemiseksi
  • Lainsäädäntö fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi

Tomi Soininen, tarkastusinsinööri, Inspecta Tarkastus

Tauko

10.00 Kaasupullot

  • mitä voi tehdä
  • miten täytetään
  • miten liikutellaan
  • mtien huolletaan ja käsitellään
  • mitä vaaroja on olemassa

 Jyri Lavikka, tarkastusinsinööri, Inspecta Tarkastus

12.00 Lounas

13.00  Standardit ja lainsäädäntö

Sammutuslaitteistojen läpikäynti

  • eri tyyppiset sammutuslaitteistot
  • kaasusammutuslaitteistoissa käytetyt tekniikat

Tomi Soininen

14.00 Kahvi

 14.15 Koulutuksen päätteeksi suoritetaan pätevyyskokeen teoriaosuus.

 Pätevyyskokeen näyttökoe (käytännön osuus) järjestetään myöhemmin henkilön omalla työpaikalla.

 Teoriakokeen tuloksista hakija saa osatodistuksen. Lopullisen todistuksen hakija saa suoritettuaan käytännön osaamista arvostelevan näyttökokeen.

 16.00 Päivä päättyy