Sähköturvallisuus ja räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus (ATEX ja Ex)

Ex-tilojen ajankohtaispäivä

Räjähdysvaarallisia tiloja koskevat vaatimukset ovat uudistumassa. Uusi ATEX-laitedirektiivi astui voimaan 20.4.2016 ja sitä koskeva kansallinen lainsäädäntö on valmistumassa. Myös tärkeimmät Ex-tilojen sähköasennuksia koskevat standardit SFS-EN 60079-14 ja SFS-EN 60079-17 ovat astumassa voimaan vuonna 2016. Uudistukset ja muutokset koskevat uusia sähköasennuksia ja laitteita mutta myös asennusten ja laitteiden käyttöä, huoltoa ja kunnossapitoa.

Ex-tilojen ajankohtaispäivillä luennoijina toimivat asiantuntijat kertovat viimeisimmän tilanteen muutoksista ja uudistuksista. Muita käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi uudistuvan sähköturvallisuuslain vaikutukset Ex-tilojen tarkastuksiin, pölyräjähdysvaaran tunnistaminen, Ex-vaatimukset Euroopan ulkopuolella sekä laitevalmistajan näkemys uuden laitedirektiivin vaikutuksista laitevalmistukseen.

Ajankohtaispäivä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden keskeisten uudistusten omaksumiselle sekä mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja mielipiteitä hyvässä seurassa muiden kollegoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Sisältö ja ohjelma

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit

09.00 Päivän avaus

09.05 Uusi ATEX - laitedirektiivi 2014/34  EU  

 • muutokset
 • kansallinen toimeenpano
 • uusi ATEX-opas

Hanna Mustonen, johtava asiantuntija, tuote- ja laitteistovalvonta, Turvallisuus-
ja kemikaalivirasto (Tukes)

10.00 Tauko

10.15 Uudistuneet standardit IEC 60079-14 

 •  IEC 60079-14 Sähköasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asentaminen  
 • Standardien keskeisimmät muutokset ja vaikutukset käytännössä

Risto Sulonen, tuotepäällikkö, VTT Expert Services Oy                  

11.15 Tauko

11.25 Muita uusia Ex -standardeja 

 •  IEC 60079-6 (Exo)
 • IEC 60079-7 (Exe)
 • IEC 60079-28 (Optinen säteily)
 • IEC 60079-10-1 (Kaasutilojen tilaluokitus)
 • IEC 60079-10-2 (Pölytilojen tilaluokitus)
 • IEC 60079-30-1(Saattolämmitys- Rakenne- ja testausvaatimukset) 
 •  IEC 60079-30-2 (Saattolämmitys- Suunnittelu-, asennus-ja kunnossapito-ohjeet)
 • IEC 60079-40 (Prosessiyhteet)  

 Risto Sulonen

12.00 Lounas

13.00 Uudistunut standardi IEC 60079-17 

Räjähdysvaarallisten tilojen tarkastukset ja kunnossapito 

 Juha Kurvinen, tekninen asiantuntija, Inspecta Tarkastus 

 13.45 Kahvi

14.05 Pölyräjähdysvaaran tunnistaminen ja riskin arviointi

 • Pölyjen palavuus ja räjähdysominaisuudet
 • Tilaluokitus
 • Sattuneita onnettomuuksia

Risto Sulonen

14.50 Tauko

15.00 Laitevalmistajan näkemys uudesta laitedirektiivistä

Ralf Liljestrand, laatupäällikkö, Metso Flow Control                                 

15.30 Ex -vaatimukset Euroopan ulkopuolella

 • IECEx-sertifiointijärjestelmä 
 • USAn ja Kanadan Ex-vaatimukset
 • Vaatimukset Kiinassa, Venäjällä, Japanissa ja Brasiliassa

Risto Sulonen

16.00 Loppukeskustelu, mahdollisiin kysymyksiin vastaaminen

16.15 Päivä päättyy

 

Yhteystiedot