Ympäristö

EHS-lainsäädännön tunnistaminen ja hallinta

Sisältö: Koulutuksessa syvennetään velvoitteiden sisältöä, muutosten seurantaa ja soveltamista organisaatioissa. Uudistunut ISO 14001:2015 painottaa nykyistä enemmän toiminnan vaatimusten mukaisuuden seurantaa ja ennakoivaa tiedottamista organisaation eri tasoille.

Tavoite: Koulutuksen jälkeen osallistujilla on valmiudet aloittaa aktiivinen EHS-lakien seuranta ja toimeenpano. Koulutuksessa organisaatioiden ympäristöasioista vastaavat saavat käytännöllisen työkalun organisaation EHS-velvoitteiden seurantaan ja vaatimusten täyttämisen osoittamiseen. Tarkastuslistaa voi hyödyntää myös ympäristöjärjestelmän sisäisissä auditoinneissa.

Sisältö ja ohjelma

 

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Päivän avaus ja tavoite

09:15 EHS lainsäädäntö

 • EU-lainsäädäntö
 • Keskeinen kansallinen lainsäädäntö
 • Lakien rakenne
 • Velvoitteiden tunnistaminen

10.30 1. tehtävä: Tarkastuslistan soveltaminen organisaatiossa, vertaiskeskustelu

Tunnista organisaatiotasi koskevat ISO 14001 -vaatimukset ja velvoitteet. Materiaalina on lainsäädännön tarkastuslista.

11.00 1. tehtävän purku:

 Havaintoja tarkastuslistan käytöstä ja velvoitteiden sisällöstä, yleiskeskustelu.

11.45  Lounas

12:45 Muuttuva EHS-lainsäädäntö 

 • EU lainsäädäntösuunnitelmat
 • Kotimaisen lainsäädännön suunnat
 • Ministeriöiden lainsäädäntö hankkeet
 • Säädösmuutokset

Tunnista laista määräävät pykälät ja niihin liittyvät vaatimukset toimintasi kannalta. Suunnittele organisaatiollesi toimintatapa, miten ympäristövelvoitteita seurataan ja miten ne viedään eri toimintoihin. Materiaalina on esimerkkisäädöksiä.

13.45  2. tehtävä:

 Määrittele organisaation toimintatapa lakimuutosten seurantaan, vertaiskeskustelu. Ennakkomateriaali sisältää ympäristöjärjestelmästandardin vaatimukset koskien lainsäädännön seurantaa.

14. 15 Kahvi

14.45 2. tehtävän purku:

Keskustelua muutosten seurannasta osana lainsäädännön hallintaa – tarkastuslistan ylläpito ja päivittäminen

15.15 Lainsäädännön velvoitteiden viestintä organisaatiossa

 • vastuullisuus on enemmän kuin velvoitteiden täyttämistä
 • lainsäädännön viestintä organisaatiossa
 • ulkoisten auditointien havaintoja vaatimuksenmukaisuuden hallinnasta

15.45 Loppukeskustelu

16.00 Päivä päättyy

Yhteystiedot

 • training.finland@inspecta.com

  p. 010 521 600