Johtaminen ja prosessit

EFQM Assessor Training

Koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä ja kolmepäiväinen lähiopetusjakso, joka koostuu alustuksista, ryhmätöistä ja niiden purkamisesta. Osallistujat saavat henkilökohtaista palautetta työskentelystään koulutuksen aikana.

Koulutusmateriaali sisältää EFQM Excellence -mallin ja koulutuscasen luentomonisteiden lisäksi.


Sisältö ja ohjelma

Koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä ja kolmepäiväinen lähiopetusjakso, joka koostuu alustuksista, ryhmätöistä ja niiden purkamisesta. Osallistujat saavat henkilökohtaista palautetta työskentelystään koulutuksen aikana.

1. päivä klo 09:00 - 17:00

 • Arviointiprosessi
 • Arviointitiedot ja -taidot ja niiden arviointi koulutuksessa
 • Kokonaiskuvan muodostaminen arvioitavasta organisaatiosta
 • Keskeisten teemojen tunnistaminen
 • Arvioinnin perustekniikka

2. päivä klo 08:30 - 17:00

 • Arviointikäynti
 • Palautteen kirjallinen ja suullinen raportointi

3. päivä klo 08:30 - 15:00

 • Palautteen raportointi jatkuu
 • Keskeisten teemojen hyödyntäminen
 • Palautteenanto osallistujille

Yhteystiedot

 • training.finland@inspecta.com

  puh. 010 521 600