Rakentaminen ja kiinteistöt

CE-merkintä ja siihen liittyvät vaatimukset rakennustuotteiden suunnittelijoille

Miten CE-merkintä vaikuttaa rakennustuotteen valmistajan, suunnittelijan ja käyttäjän arkeen? Mikä on muuttunut ja mitä on otettava huomioon?Koulutus on suunnattu erityisesti suunnittelijoille, jotka laativat rakennuskohteiden suunnitelmia CE-merkittyjä rakennustuotteita käyttäen, mutta samalla huomioon ottaen myös sen, että kaikki tuotteet eivät vielä ole CE -merkittyjä.

Koulutuksessa saat tietoa siitä, mitä CE-merkintä tarkoittaa käytännössä ja miten se toimii. Opit, mitä velvollisuuksia merkintä on tuo valmistajalle, suunnittelijoille ja käyttäjille. Tärkeää on ymmärtää  miten tulee toimia, jotta CE-merkintämenettelystä saadaan kaikki hyöty.

Sisältö ja ohjelma

08:30  Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Yleistä CE-merkinnästä

 • Rakennustuotteisen CE-merkinnän tausta ja EU-lainsäädäntö
 • Miten CE-merkintä toimii rakennustuotteiden osalta
 • Rakennustuotteiden AVCP-luokat ja CE-merkintämenetelmät
 • Milloin CE-merkintää ei tarvita
 • Miten vaatimustenmukaisuus todetaan, kun rakennustuotetta ei voi CE-merkitä
 • Suomalaisen rakennuslainsäädännön muutokset

10:00 CE-merkinnän vaikutukset suunnittelussa

 • Rakennustuoteasetuksen perusvaatimukset
 • Vastuut rakennustuotteiden CE-merkinnän toimivuudesta
 • Vaatimukset rakennustuotteiden valmistajille
 • CE-merkinnän vaikutus rakentamisen suunnitteluun
 • Uusi yhteinen eurooppalainen tekninen kieli
 • Vaatimukset työmaalle suunnittelun näkökulmasta

11:30 Lounastauko

12:30 Edellinen aihe jatkuu

13:30  Kahvitauko

13:45  Käytännön suunnittelutyön haasteita

 • Standardien hallinta ja saatavuus
 • Pääsuunnittelijan vastuut
 • Rakennesuunnittelijan vastuut
 • Kantavien rakenteiden CE –merkintämenetelmien vastuunjako
 • Suunnittelun tietolähteet
 • Esimerkkejä miten tiedot esitetään suunnitelmissa
 • Suunnittelijan ja muiden osapuolien valvontavelvollisuus
 • HenHelpdesk ja muut tiedonlähtee

15:30 Loppukeskustelu